کافه مقاله

کافه مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

پاورپوینت روابط عمومی ورزشی

پاورپوینت روابط عمومی ورزشی
پاورپوینت روابط عمومی ورزشی

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران

پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران
پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایرا ن

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت نژادهای گاو گوشتی

پاورپوینت نژادهای گاو گوشتی
پاورپوینت نژادهای گاو گوشتی

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

پاورپوینت فیزیک پایه I

پاورپوینت فیزیک پایه I
پاورپوینت فیزیک پایه I

توضیحات بیشتر

دانلود 23,400 تومان

پاورپوینت آتشفشان شناسی

پاورپوینت آتشفشان شناسی
پاورپوینت آتشفشان شناسی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپوینت رنگ و لعاب

پاورپوینت رنگ و لعاب
پاورپوینت رنگ و لعاب

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت رنگ مولتی کالر

پاورپوینت رنگ مولتی کالر
پاورپوینت رنگ مولتی کالر

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت کاربرد رنگ ها درایمنی

پاورپوینت کاربرد رنگ ها درایمنی
پاورپوینت کاربرد رنگ ها درایمنی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت رنگ آمیزی گراف ها

پاورپوینت رنگ آمیزی گراف ها
پاورپوینت رنگ آمیزی گراف ها

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

طرح لایه باز رسید دریافت وجه و قبض دریافت وجه

طرح لایه باز رسید دریافت وجه و قبض دریافت وجه
طرح لایه باز رسید دریافت وجه و قبض دریافت وجه

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت رنگ ها

پاورپوینت رنگ ها
پاورپوینت رنگ ها

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

فرم های خام ابتدایی و دبیرستان

فرم های خام ابتدایی و دبیرستان
نمونه فرم های خام امتحانی در فرمت ورد docx برای شما آماده کردیم تمامی فرم ها قابل ویرایش می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

پاورپوینت رج بندی

پاورپوینت رج بندی
پاورپوینت رج بندی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت كتابچه راهنمای بخش فك و صورت و طب تسكینی و درد

پاورپوینت كتابچه راهنمای بخش فك و صورت و طب تسكینی و درد
پاورپوینت كتابچه راهنمای بخش فك و صورت و طب تسكینی و درد

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت نظریه های اتمی

پاورپوینت نظریه های اتمی
پاورپوینت نظریه های اتمی

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راه کارهای مدیریتی و زیست محیطی

پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راه کارهای مدیریتی و زیست محیطی
پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راه کارهای مدیریتی و زیست محیطی

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

طرح اعلامیه لایه باز ترحیم پدر بصورت psd

طرح اعلامیه لایه باز ترحیم پدر بصورت psd
طرح اعلامیه لایه باز ترحیم پدر بصورت psd

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

پاورپوینت راه های شریانی درجه 1

پاورپوینت راه های شریانی درجه 1
پاورپوینت راه های شریانی درجه 1

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت راه های جلوگیری از آلودگی نان

پاورپوینت راه های جلوگیری از آلودگی نان
پاورپوینت راه های جلوگیری از آلودگی نان

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت هدایت کردن

پاورپوینت هدایت کردن
پاورپوینت هدایت کردن

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت راهنمای ارزیابی درونی

پاورپوینت راهنمای ارزیابی درونی
پاورپوینت راهنمای ارزیابی درونی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

نمونه متن قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد خدمات نظارتى به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد خدمات نظارتى به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد خدمات نظارتى خدمات نظارتی چیست تعریف خدمات نظارتی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی تعریف خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی در بیمارستان خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی در کارخانه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی در اداره خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی در دولت

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد خدمات فنی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد خدمات فنی به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد خدمات فنی خدمات فنی چیست خدمات فنی کارخانه خدمات فنی شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد خدمات رایانه ای به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد خدمات رایانه ای به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد خدمات رایانه‌ای شرایط خدمات رایانه ای قرارداد خدمات سخت افزاری قرارداد خدمات نرم افزاری

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی در قالب نیازهای محلی استان به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی در قالب نیازهای محلی استان به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی در قالب نیازهای محلی استان

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور

توضیحات بیشتر

دانلود 22,750 تومان

نمونه متن قرارداد خدمات شرکت - کارخانه و ... به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد خدمات شرکت - کارخانه و ... به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد خدمات شرکت کارخانه و به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد خاکبرداری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد خاکبرداری به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد خاکبرداری قرارداد خاکبرداری چیست قرارداد خاکبرداری عمران قرارداد خاکبرداری ساختمان قرارداد خاکبرداری زمین

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد حق انتفاع سكنی عمری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد حق انتفاع سكنی عمری به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد حق انتفاع سكنی عمری تعریف قرارداد حق انتفاع سكنی عمری تعریف حق انتفاع سكنی عمری چیست حق انتفاع سكنی عمری حق انتفاع سكنی عمری چیست معنای حق انتفاع سكنی عمری

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت ورزش و سیاست

پاورپوینت ورزش و سیاست
خلاصه ای مفید ارتباط ورزش و سیاست، چرایی، نقدها و چالش ها جایگاه ورزش در سیاست داخلی و بین المللی برای ایجاد صلح و دوستی نقش دیپلماسی ورزشی در دیپلماسی سیاست خارجی کشور واکاوی ورزش و سیاست ورزش و سیاست (مطالعه موردی صهیونیسم و ورزش) ورزش، سیاست و روابط بین الملل

توضیحات بیشتر

دانلود 62,400 تومان

پاورپوینت راه آهن و حمل ونقل

پاورپوینت راه آهن و حمل ونقل
پاورپوینت راه آهن و حمل ونقل

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت راه بهشت بحث اجتهاد و تقلید برای مقطع راهنمایی

پاورپوینت راه بهشت بحث اجتهاد و تقلید برای مقطع راهنمایی
پاورپوینت راه بهشت بحث اجتهاد و تقلید برای مقطع راهنمایی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت پمپ های هیدرولیكی

پاورپوینت پمپ های هیدرولیكی
پاورپوینت پمپ های هیدرولیكی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

مهم ترین جملات کاربردی انگلیسی در مکالمات روزمره

مهم ترین جملات کاربردی انگلیسی در مکالمات روزمره
این فایل شامل مهم ترین و کلیدی ترین و پرکاربردترین جملات در مکالمات روزمره انگلیسی هستش که از منابع مختلف و شبکه های اجتماعی تهیه و گردآوردی شده شده تا شما عزیزان بتونید مکالمه انگلیسی تون را تقویت کنید

توضیحات بیشتر

دانلود 325,000 تومان

پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب

پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب
پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت رفتارشناسی اسب

پاورپوینت رفتارشناسی اسب
پاورپوینت رفتارشناسی اسب

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت بازارهای مصرف و رفتار خرید مصرف کننده 21 اسلاید

پاورپوینت بازارهای مصرف و رفتار خرید مصرف کننده 21 اسلاید
پاورپوینت بازارهای مصرف و رفتار خرید مصرف کننده 21 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت رفتار سازمانی پیشرفته

پاورپوینت رفتار سازمانی پیشرفته
پاورپوینت رفتار سازمانی پیشرفته

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت اصول تعمیرات و نگهداری دستگاه های رادیولوژی

پاورپوینت اصول تعمیرات و نگهداری دستگاه های رادیولوژی
پاورپوینت اصول تعمیرات و نگهداری دستگاه های رادیولوژی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال

پاورپوینت آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال
پاورپوینت آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت فیزیک پرتوها و رادیوبیولوژی

پاورپوینت فیزیک پرتوها و رادیوبیولوژی
پاورپوینت فیزیک پرتوها و رادیوبیولوژی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت ردیفكارها شامل 34  اسلاید

پاورپوینت ردیفكارها  شامل 34  اسلاید
پاورپوینت ردیفكارها شامل 34  اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت كاربرد ردیفكارها

پاورپوینت كاربرد ردیفكارها
پاورپوینت كاربرد ردیفكارها شامل 21 اسلاید درقالب پاورپوینت و قابل ویرایش فهرست برخی از مطالب آماده كردن تراكتور آماده سازی ردیفكار تنظیم طول ماركر مثال تنظیم طول ماركر تنظیم مقدار ریزش بذر مثال تنظیم مقسم ردیفكار عوامل موثر بر دقت کاشت مثال 2 باد تایر ها 3 لغزش چرخ ها Silipage 4 وضعیت دستگاه سنجش بذر 5 ا

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت رابطه مدیریت استراتژیك و مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت رابطه مدیریت استراتژیك و مدیریت منابع انسانی
پاورپوینت رابطه مدیریت استراتژیك و مدیریت منابع انسانی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت رابطه شهر و روستا (انسان، طبیعت، معماری)

پاورپوینت رابطه شهر و روستا (انسان، طبیعت، معماری)
پاورپوینت رابطه شهر و روستا (انسان ، طبیعت ، معماری)

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت مبانی فکری، فلسفی نظریه های روابط بین الملل

پاورپوینت مبانی فکری، فلسفی نظریه های روابط بین الملل
پاورپوینت مبانی فکری، فلسفی  نظریه های روابط بین الملل

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت تعاریف استهلاک

پاورپوینت تعاریف استهلاک
پاورپوینت تعاریف استهلاک

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان