کافه مقاله

کافه مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

پاورپوینت کاربرد پردازش تصویر در دندانپزشکی (انواع تصویربرداری دندانپزشکی)

پاورپوینت کاربرد پردازش تصویر در دندانپزشکی (انواع تصویربرداری دندانپزشکی)
پاورپوینت کاربرد پردازش تصویر در دندانپزشکی (انواع تصویربرداری دندانپزشکی)

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

طرح توجیهی تولید ترانس مهتابی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید ترانس مهتابی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید ترانس مهتابی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید ترانس تقویت - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید ترانس تقویت - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید ترانس تقویت مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید تابلو های فشار قوی و ضعیف - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید تابلو های فشار قوی و ضعیف - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید تابلو های فشار قوی و ضعیف مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید پنجره های کرکره ای - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید پنجره های کرکره ای - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید پنجره های کرکره ای مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید پنبه پاک کنی- مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید پنبه پاک کنی- مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید پنبه پاک کنی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید پشم شیشه - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید پشم شیشه - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید پشم شیشه مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید پروژکتور و نورافکن - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید پروژکتور و نورافکن - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید پروژکتور و نورافکن مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید برف پاک کن خودرو - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید برف پاک کن خودرو - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید برف پاک کن خودرو مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی بافندگی پارچه پنبه ای و الیاف مصنوعی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی بافندگی پارچه پنبه ای و الیاف مصنوعی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی بافندگی پارچه پنبه ای و الیاف مصنوعی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید بازیابی ضایعات پلاستیکی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید بازیابی ضایعات پلاستیکی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید بازیابی ضایعات پلاستیکی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید بازیابی نقره از فیلم و محلول ظهور فیلم - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید بازیابی نقره از فیلم و محلول ظهور فیلم - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید بازیابی نقره از فیلم و محلول ظهور فیلم مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید استارت مهتابی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید استارت مهتابی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید استارت مهتابی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید استاتور - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید استاتور - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید استاتور مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید آداپتور - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید آداپتور - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید آداپتور مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پاورپوینت بازیافت و بتن

پاورپوینت بازیافت و بتن
پاورپوینت بازیافت و بتن

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت اصول طوفان فكری

پاورپوینت اصول طوفان فكری
پاورپوینت اصول طوفان فكری

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت آشنایی با بیماری های قارچی درختان و میوه ها

پاورپوینت آشنایی با بیماری های قارچی درختان و میوه ها
پاورپوینت آشنایی با بیماری های قارچی درختان و میوه ها

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت ابزارهای مدیریت و بهبود کیفیت

پاورپوینت ابزارهای مدیریت و بهبود کیفیت
پاورپوینت ابزارهای مدیریت و بهبود کیفیت

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

طرح توجیهی تولید آب مقطر و آب اسید - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید آب مقطر و آب اسید - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید آب مقطر و آب اسید مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پرسشنامه تعهد شغلی به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه تعهد شغلی به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه تعهد شغلی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پرسشنامه تعارض کار-خانواده به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه تعارض کار-خانواده به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه تعارض کارخانواده

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی به زبان فارسی و انگلیسی و فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی به زبان فارسی و انگلیسی و فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی به زبان فارسی و انگلیسی و فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پرسشنامه آسیب شناسی سازمانی ویس بورد (ODQ) بهمراه توضیحات و مقاله به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه آسیب شناسی سازمانی ویس بورد (ODQ) بهمراه توضیحات و مقاله به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه آسیب شناسی سازمانی ویس بورد (ODQ) بهمراه توضیحات و مقاله به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

پرسشنامه بازخورد به کارکنان در شغل (هاکمن و اولدهام) Feedback Scale

پرسشنامه بازخورد به کارکنان در شغل (هاکمن و اولدهام) Feedback Scale
پرسشنامه بازخورد به کارکنان در شغل (هاکمن و اولدهام) Feedback Scale

توضیحات بیشتر

دانلود 22,750 تومان

پرسشنامه استاندارد اشتیاق شغلی Job Engagement Questionnaire به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه استاندارد اشتیاق شغلی Job Engagement Questionnaire به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه استاندارد اشتیاق شغلی Job Engagement Questionnaire

توضیحات بیشتر

دانلود 22,750 تومان

پرسشنامه آزمون خود پنداره راجرز به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه آزمون خود پنداره راجرز به فرمت ورد و قابل ویرایش
آزمون خود پنداره راجرز

توضیحات بیشتر

دانلود 22,750 تومان

آزمون SCL 90 - شخصیت شناسی به فرمت ورد و قابل ویرایش

آزمون SCL 90 - شخصیت شناسی به فرمت ورد و قابل ویرایش
آزمون SCL 90 شخصیت شناسی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

پرسشنامه اختیار در شغل (هاکمن و اولدهام) به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه اختیار در شغل (هاکمن و اولدهام) به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه اختیار (هاکمن و اولدهام)

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پرسشنامه احساس انرژی در محیط کار به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه احساس انرژی در محیط کار به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه احساس انرژی در محیط کار

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

پرسشنامه سلامت عمومی به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه سلامت عمومی به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه سلامت عمومی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ- 12 سوالی) به فرمت ورد و قابل ویرایش

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ- 12 سوالی) به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ 12 سوالی)

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پرسشنامه کامل زوجی اینریچ به همراه توضیحات

پرسشنامه کامل زوجی اینریچ به همراه توضیحات
پرسشنامه کامل زوجی اینریچ به همراه توضیحات

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم

کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم
کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم

توضیحات بیشتر

دانلود 37,700 تومان

تحلیلى بر روابط دختر و پسر، ازدواج و خانواده

تحلیلى بر روابط دختر و پسر، ازدواج و خانواده
تحلیلى بر روابط دختر و پسر، ازدواج و خانواده

توضیحات بیشتر

دانلود 37,700 تومان

سورس کد برنامه نمایش جدول ضرب به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه نمایش جدول ضرب به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه نمایش جدول ضرب به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه مساحت مربع و مستطیل به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه مساحت مربع و مستطیل به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه مساحت مربع و مستطیل به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه محاسبه مقسوم علیه های یک عدد به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه محاسبه مقسوم علیه های یک عدد به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه محاسبه مقسوم علیه های یک عدد به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه مجموع اعداد یک تا n به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه مجموع اعداد یک تا n به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه مجموع اعداد یک تا n به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه کوچکترین و بزرگترین عدد به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه کوچکترین و بزرگترین عدد به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه کوچکترین و بزرگترین عدد به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه ک.م.م و ب.م.م به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه ک.م.م و ب.م.م به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه کمم و بمم به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه فرمول هرون و مساحت مثلث به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه فرمول هرون و مساحت مثلث به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه فرمول هرون و مساحت مثلث به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

سورس کد برنامه دنباله فیوبناچی به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه دنباله فیوبناچی به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه دنباله فیوبناچی به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

سورس کد برنامه چاپ لوزی بوسیله ستاره سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه چاپ لوزی بوسیله ستاره سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه چاپ لوزی بوسیله ستاره سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

سورس کد تبدیل حروف کوچک به بزرگ به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد تبدیل حروف کوچک به بزرگ به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد تبدیل حروف کوچک به بزرگ به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سورس کد برنامه نمایش زیر مجموعه ها به زبان سی پلاس پلاس

سورس کد برنامه نمایش زیر مجموعه ها به زبان سی پلاس پلاس
سورس کد برنامه نمایش زیر مجموعه ها به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان