کافه مقاله

کافه مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

گزارش کار آموزی دبستان دخترانه (رشته های علوم تربیتی و امور تربیتی.آموزش ابتدایی و...)

گزارش کار آموزی دبستان دخترانه (رشته های علوم تربیتی و امور تربیتی.آموزش ابتدایی و...)
گزارش 16 صفحه ای از گذراندن دوره کارورزی در دبستان دخترانه

توضیحات بیشتر

دانلود 62,400 تومان

پاورپوینت طرح مهد کودک

پاورپوینت طرح مهد کودک
پاورپوینت طرح مهد کودک

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت فنآوری و آینده

پاورپوینت فنآوری و آینده
پاورپوینت فنآوری و آینده

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت جامعیت پایگاه داده وسیستم فعال

پاورپوینت جامعیت پایگاه داده وسیستم فعال
پاورپوینت جامعیت پایگاه داده وسیستم فعال

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپوینت طرح توجیهی تولید نان صنعتی

پاورپوینت طرح توجیهی تولید نان صنعتی
پاورپوینت طرح توجیهی تولید نان صنعتی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,450 تومان

پاورپوینت رابطه پزشک و بیمار

پاورپوینت رابطه پزشک و بیمار
پاورپوینت رابطه پزشک و بیمار

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

پاورپوینت فناوری اطلاعات در امارات

پاورپوینت فناوری اطلاعات در امارات
پاورپوینت فناوری اطلاعات در امارات

توضیحات بیشتر

دانلود 21,450 تومان

پاورپوینت ویژگیهای فنی موثر در انتخاب و بکارکیری مصالح

پاورپوینت ویژگیهای فنی موثر در انتخاب و بکارکیری مصالح
پاورپوینت ویژگیهای فنی موثر در انتخاب و بکارکیری مصالح

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم قدرت POWER SYSTEM ANALYSIS

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم قدرت POWER SYSTEM ANALYSIS
پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم قدرت POWER SYSTEM ANALYSIS

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

پاورپوینت ساختار اتم

پاورپوینت ساختار اتم
پاورپوینت ساختار اتم

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

پاورپوینت طراحی پوسترهای علمی

پاورپوینت طراحی پوسترهای علمی
پاورپوینت طراحی پوسترهای علمی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

نمونه متن قرارداد حق التدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد حق التدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد حق التدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد حسابرسی مالیاتی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد حسابرسی مالیاتی به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد حسابرسی مالیاتی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد حروفچینی كتاب به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد حروفچینی كتاب به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد حروفچینی كتاب حروف چینی کتاب چاپ کتاب

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد جعاله به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد جعاله به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد جعاله جعاله چیست جاعل کیست تعریف جعاله و جاعل انواع جاعل

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد جعاله تعمیر مسكن بانك قرارداد جعاله چیست تعریف جعاله معنی جعاله جعاله و انواع آن

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت پست مستقیم در کشورهای آسیایی

پاورپوینت پست مستقیم در کشورهای آسیایی
پاورپوینت پست مستقیم در کشورهای آسیایی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت برچسب گذاری اجزای کلام زبان فارسی

پاورپوینت برچسب گذاری اجزای کلام زبان فارسی
پاورپوینت برچسب گذاری اجزای کلام زبان فارسی

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

پاورپوینت پوسیدگی دندان ها

پاورپوینت پوسیدگی دندان ها
پاورپوینت پوسیدگی دندان ها

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپوینت پشته Stack

پاورپوینت پشته Stack
پاورپوینت پشته Stack

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

پاورپوینت انواع پوششهای سقف های شیبدار

پاورپوینت انواع پوششهای سقف های شیبدار
پاورپوینت انواع پوششهای سقف های شیبدار

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

پاورپوینت پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیک

پاورپوینت پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیک
پاورپوینت پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیک

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

پاورپوینت بررسی تاثیر كاربرد پروتئین های اصلاح شده سویا بر حلالیت پروتئین ها، خواص فارینوگرافی بیاتی نان

پاورپوینت بررسی تاثیر كاربرد پروتئین های اصلاح شده سویا بر حلالیت پروتئین ها، خواص فارینوگرافی بیاتی نان
پاورپوینت بررسی تاُثیر كاربرد پروتئین های اصلاح شده سویا بر حلالیت پروتئین ها، خواص فارینوگرافی بیاتی نان

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت پرخوری عصبی علت شناسی و درمان

پاورپوینت پرخوری عصبی علت شناسی و درمان
پاورپوینت پرخوری عصبی علت شناسی و درمان

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپوینت جمعیت و نیروی انسانی

پاورپوینت جمعیت و نیروی انسانی
پاورپوینت جمعیت و نیروی انسانی

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

پاورپوینت عوامل اقتصادی موثر برجریان پول و سرمایه (تحولات - تورم – تغییرات نرح بهره)

پاورپوینت عوامل اقتصادی موثر برجریان پول و سرمایه (تحولات - تورم – تغییرات نرح بهره)
پاورپوینت عوامل اقتصادی موثر برجریان پول و سرمایه (تحولات تورم – تغییرات نرح بهره )

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت پمپ ها

پاورپوینت پمپ ها
پاورپوینت پمپ ها

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپوینت پمپ های هیدرولیکی

پاورپوینت پمپ های هیدرولیکی
پاورپوینت پمپ های هیدرولیکی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت پل میلائو

پاورپوینت پل میلائو
پاورپوینت پل میلائو

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز

پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز
پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت تدوین خط مشی و روش اجرایی در الگوی اعتباربخشی

پاورپوینت تدوین خط مشی و روش اجرایی در الگوی اعتباربخشی
پاورپوینت تدوین خط مشی و روش اجرایی در الگوی اعتباربخشی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت پخت و پزصحیح

پاورپوینت پخت و پزصحیح
پاورپوینت پخت و پزصحیح

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

پاورپوینت پخت سوم کاشی و سرامیک

پاورپوینت پخت سوم کاشی و سرامیک
پاورپوینت پخت سوم کاشی و سرامیک

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت میکروپروسسور و PLC

پاورپوینت میکروپروسسور و PLC
پاورپوینت میکروپروسسور و PLC

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت Plc و کاربردهای آن

پاورپوینت Plc و کاربردهای آن
پاورپوینت Plc و کاربردهای آن

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپوینت انتقال اطلاعات از طریق خطوط برق

پاورپوینت انتقال اطلاعات از طریق خطوط برق
پاورپوینت انتقال اطلاعات از طریق خطوط برق

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه سوالات درس اخلاق اسلامی استاد مهناز قهرمانی دانشگاه آزاد ارومیه

نمونه سوالات درس اخلاق اسلامی استاد مهناز قهرمانی دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوالات درس اخلاق اسلامی استاد مهناز قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه میان ترم پایان ترم

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

نمونه سوالات درس اخلاق اسلامی استاد نعلبندی دانشگاه آزاد ارومیه

نمونه سوالات درس اخلاق اسلامی استاد نعلبندی دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوالات درس اخلاق اسلامی استاد نعلبندی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه میان ترم پایان ترم

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

کتاب انقلاب اسلامی زمینه ها دستاوردها و آسیب ها

کتاب انقلاب اسلامی زمینه ها دستاوردها و آسیب ها
Pdf کتاب انقلاب اسلامی زمینه ها دستاوردها و آسیب ها

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژی

پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژی
پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه PGPR

پاورپوینت باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه PGPR
پاورپوینت باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه PGPR

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

ست کردی600

ست کردی600
برنامه و ست های کردی

توضیحات بیشتر

دانلود 234,000 تومان

ست فارسی اختصاصی کرگ جدید 2022 جدید ریتم های به روز

ست فارسی اختصاصی کرگ جدید 2022 جدید ریتم های به روز
ست جدید فارسی با حجم 132 مگ قابل استفاده در کیبوردهای pa600*pa900*pa3Le*pa3x*همچنین قابل تبدیل و استفاده در pa4*pa1000*pa700

توضیحات بیشتر

دانلود 331,500 تومان

پاورپوینت رباعیات خیام نیشابوری

پاورپوینت رباعیات خیام نیشابوری
فایل پاورپوینت منتخب 10 رباعی از رباعیات خیام نیشابوری با پسوند pptxدرقالب 23 اسلاید و قابل ویرایش است این محصول دارای ویژگی های ذیل می باشد فونت نستعلیق افکت نمایش ترنزیشن همراه با پخش افکت صدا روی اسلایدها

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پاورپوینت اشعار نظامی گنجوی

پاورپوینت اشعار نظامی گنجوی
فایل پاورپوینت منتخب از اشعار نظامی گنجوی با پسوند pptxدرقالب 36 اسلاید و قابل ویرایش است این محصول دارای ویژگی های ذیل می باشد فونت نستعلیق افکت نمایش ترنزیشن

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

پاورپوینت شاهنامه فردوسی

پاورپوینت شاهنامه فردوسی
فایل پاورپوینت منتخب اشعار شاهنامه فردوسی با پسوند pptxدرقالب 36 اسلاید و قابل ویرایش است این محصول دارای ویژگی های ذیل می باشد فونت نستعلیق افکت نمایش ترنزیشن همراه با پخش افکت صدا روی اسلایدها

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

پاورپوینت غزلیات مولانا

پاورپوینت غزلیات مولانا
فایل پاورپوینت منتخب 10 غزل از غزلیات مولانا (دیوان شمس) با پسوند pptxدرقالب 38 اسلاید و قابل ویرایش است این محصول دارای ویژگی های ذیل می باشد فونت نستعلیق افکت نمایش ترنزیشن همراه با پخش افکت صدا روی اسلایدها

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

پاورپوینت بوستان و گلستان سعدی

پاورپوینت بوستان و گلستان سعدی
فایل پاورپوینت غزلیات سعدی شامل بوستان و گلستان سعدی با پسوند pptxدرقالب 98 اسلاید و قابل ویرایش است این محصول دارای ویژگی های ذیل می باشد فونت نستعلیق افکت نمایش ترنزیشن همراه با پخش افکت صدا روی اسلایدها

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت غزلیات حافظ

پاورپوینت غزلیات حافظ
فایل پاورپوینت غزلیات حافظ شیرازی با پسوند pptxدرقالب 125 اسلاید و قابل ویرایش است این محصول دارای ویژگی های ذیل می باشد فونت نستعلیق افکت نمایش ترنزیشن همراه با پخش افکت صدا روی اسلایدها

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

پاورپوینت سامانه های مدیریت دانش

پاورپوینت سامانه های مدیریت دانش
فایل پاورپوینت با موضوع سامانه های مدیریت دانش با پسوند pptxدرقالب 56 اسلاید و قابل ویرایش است این محصول دارای ویژگی های ذیل می باشد فونت استاندارد افکت نمایش ترنزیشن عکس

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان