کافه مقاله

کافه مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

طرح کورل عرق سنبل الطیب

طرح کورل عرق سنبل الطیب
طرح کورل عرق سنبل الطیب طرح لایه باز عرق سنبل الطیب طرح رایگان برچسب عرقیات دانلود طرح لیبل عرقیات دانلود طرح برچسب سنبل الطیب

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

طرح کورل فاکتور موبایل

طرح کورل فاکتور موبایل
طرح کورل فاکتور موبایل

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 105

طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 105
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت106

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت106
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت107

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت107
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت108

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت108
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت109

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت109
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت110

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت110
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت111

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت111
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت112

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت112
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت113

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت113
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت114

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت114
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت115

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت115
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت116

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت116
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت نظریه های جدید روانشناسی شخصیت

پاورپوینت نظریه های جدید روانشناسی شخصیت
دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه های جدید روانشناسی شخصیت، در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل روانشناسی شخصیت، نظریه های شخصیت، وجوه اشتراک و افتراق نظریه‌های شخصیت، رویکردها در نظریه‌های رسمی، رویکرد روانکاوی، رویکرد تیپ شناسی، رویکرد رفتاری، رویکرد یادگیری اجتماعی، رویکرد تحلیل عاملی، رویکرد شناختی، رویکرد انسان گرایی

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

پاورپوینت مبانی و ریشه های فساد اداری

پاورپوینت مبانی و ریشه های فساد اداری
دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی و ریشه های فساد اداری، در قالب ppt و در 87 اسلاید، قابل ویرایش، شامل بین المللی بودن مبارزه با فساد، جدی بودن مبارزه با فساد، کنفرانس مبارزه با فساد، اجلاس جهانی، کنفوانسیون بین المللی مبارزه با فساد، سازمان بین المللی شفافیت، فساد اداری چیست، نسبیت گرایی اخلاقی، تعریف فساد اداری، سازمان شفافیت بین الملل، طبقه بندی

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

پاورپوینت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

پاورپوینت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
دانلود پاورپوینت با موضوع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، در قالب ppt و در 49 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف سنجش، تاثیر سنجش بر آموزش و یادگیری، استاندارهای آموزشی، طبقه بندی هدفهای یادگیری، حوزه شناختی، تفکر انتقادی، طبقه بندی حوزه عاطفی، طبقه بندی حوزه روانی حرکتی، طبقه بندی انواع یادگیری بر اساس ابعاد الگوهای یادگیری، طبقه بندی تازه حوزه شناختی

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

پاورپوینت اجرا و تفسیر سیاهه رغبت ها و توانایی های تحصیلی- شغلی

پاورپوینت اجرا و تفسیر سیاهه رغبت ها و توانایی های تحصیلی- شغلی
دانلود پاورپوینت با موضوع اجرا و تفسیر سیاهه رغبت ها و توانایی های تحصیلی شغلی، در قالب ppt و در 66 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، توانایی ها و تفاوت های فردی، رغبت ها و تفاوت های فردی، تیپ شخصیتی و الگوهای محیط شغلی مدل هالند، تیپ شخصیتی واقع گرا، لگوی محیطی واقع گرایانه، تیپ شخصیتی جستجوگر، محیط های تحصیلیشغلی جستجوگرانه، تیپ شخصیتی هنری، محی

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت117

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت117
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت118

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت118
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت119

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت119
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت120

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت120
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت121

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت121
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت122

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت122
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت123

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت123
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت124

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت124
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت125

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت125
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت126

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت126
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت127

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت127
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت128

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت128
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت129

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت129
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت130

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت130
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت131

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت131
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت132

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت132
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت133

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت133
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت134

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت134
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت135

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت135
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت136

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت136
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت137

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت137
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت138

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت138
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت139

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت139
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت140

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت140
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت141

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت141
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت142

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت142
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت143

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت143
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت144

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت144
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت145

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت145
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت146

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت146
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت147

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت147
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت148

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت148
طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان