کافه مقاله

کافه مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

قالب پاورپوینت حرفه ای برق

قالب پاورپوینت حرفه ای برق
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای اسکلت

قالب پاورپوینت حرفه ای اسکلت
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای آناتومی

قالب پاورپوینت حرفه ای آناتومی
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای کار تیمی

قالب پاورپوینت حرفه ای کار تیمی
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای اجتماعی

قالب پاورپوینت حرفه ای اجتماعی
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای آزمایشگاه

قالب پاورپوینت حرفه ای آزمایشگاه
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای الکتریسته

قالب پاورپوینت حرفه ای الکتریسته
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

طرح لایه باز فاکتور قالیشویی و فرش

طرح لایه باز فاکتور قالیشویی و فرش
طرح لایه باز فاکتور قالیشویی و فرش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای ریسک

قالب پاورپوینت حرفه ای ریسک
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

تم پاورپوینت حرفه ای هوش

تم پاورپوینت حرفه ای هوش
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای زبان

قالب پاورپوینت حرفه ای زبان
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای محیط زیست

قالب پاورپوینت حرفه ای محیط زیست
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای کره زمین

قالب پاورپوینت حرفه ای کره زمین
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای دندانپزشکی

قالب پاورپوینت حرفه ای دندانپزشکی
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای هوش

قالب پاورپوینت حرفه ای هوش
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای بدمینتون

قالب پاورپوینت حرفه ای بدمینتون
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای چشم

قالب پاورپوینت حرفه ای چشم
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

فرم لایه باز برگ خروج قطعات جهت سالن

فرم لایه باز برگ خروج قطعات جهت سالن
رح PSD لایه باز برگ ورود و خروج کالا ورود و خروج کالا psd برگ خروج کالا برگ ورود کالا

توضیحات بیشتر

دانلود 6,050 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای دیابت

قالب پاورپوینت حرفه ای دیابت
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای جراحی

قالب پاورپوینت حرفه ای جراحی
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای ریه

قالب پاورپوینت حرفه ای ریه
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای دامپروری

قالب پاورپوینت حرفه ای دامپروری
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای دامپزشکی

قالب پاورپوینت حرفه ای دامپزشکی
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای مهندسی کشاورزی

قالب پاورپوینت حرفه ای مهندسی کشاورزی
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای مهندسی شهرسازی

قالب پاورپوینت حرفه ای مهندسی شهرسازی
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای علوم سیاسی

قالب پاورپوینت حرفه ای علوم سیاسی
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای قلب

قالب پاورپوینت حرفه ای قلب
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

تحقیق مواد و مصالح ساختمانی - بلوک سقفی

تحقیق مواد و مصالح ساختمانی - بلوک سقفی
در این پروژه تحقیق مواد و مصالح ساختمانی بلوک سقفی در 22 صفحه به صورت فایل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

پیشینه تحقیق و مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی
پیشینه تحقیق ومبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,750 تومان

پیشینه تحقیق و مبانی نظری قیمت گذاری

پیشینه تحقیق و مبانی نظری قیمت گذاری
پیشینه تحقیق ومبانی نظری قیمت گذاری

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

پیشینه تحقیق و مبانی نظری فن آوری اطلاعات

پیشینه تحقیق و مبانی نظری فن آوری اطلاعات
پیشینه تحقیق ومبانی نظری فن آوری اطلاعات

توضیحات بیشتر

دانلود 13,750 تومان

پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرهنگ سازمانی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرهنگ سازمانی
پیشینه تحقیق ومبانی نظری فرهنگ سازمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,750 تومان

پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرهنگ بازارمحوری

پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرهنگ بازارمحوری
پیشینه تحقیق ومبانی نظری فرهنگ بازارمحوری

توضیحات بیشتر

دانلود 13,750 تومان

پیشینه تحقیق و مبانی نظری رضایت شغلی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری رضایت شغلی
پیشینه تحقیق ومبانی نظری رضایت شغلی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

پیشینه تحقیق و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه

پیشینه تحقیق و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه
پیشینه تحقیق و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه

توضیحات بیشتر

دانلود 13,750 تومان

طرح قبض تاکسی سرویس به صورت لایه باز

طرح قبض تاکسی سرویس به صورت لایه باز
طرح قبض تاکسی سرویس به صورت لایه باز

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4

جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4
جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

جزوه تایپ شده حقوق مدنی 5

جزوه تایپ شده حقوق مدنی 5
جزوه تایپ شده حقوق مدنی 5

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

دانلود پاورپوینت ژاپن و دلایل پیشرفت آن

دانلود پاورپوینت ژاپن و دلایل پیشرفت آن
ژاپن وقایع مهم ژاپن بعد از جنگ تا دهه 70 ژاپن بعد از دهه 80 پیشرفت ژاپن عوامل تاثیر گذار در پیشرفت ژاپن

توضیحات بیشتر

دانلود 7,150 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با زندگانی شهید محمد جهان آرا

دانلود پاورپوینت آشنایی با زندگانی شهید محمد جهان آرا
شهید محمد جهان آرا خرمشهر ویژگی های شهید جهان آرا فعالیت های شهید جهان آرا در جنگ تحمیلی

توضیحات بیشتر

دانلود 6,600 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با زندگانی شهید مهدی زین الدین

دانلود پاورپوینت آشنایی با زندگانی شهید مهدی زین الدین
شهید زین الدین دوران پر فراز ونشیب کودکی و نوجوانی شهید زین الدین ویژگی های شهید زین الدین فعالیت های سیاسی شهید زین الدین

توضیحات بیشتر

دانلود 6,050 تومان

دانلود برنامه ترسیم اتوماتیک نقشه مقاطع سازه تیر و ستون در اتوکد با اتولیسپ

دانلود برنامه ترسیم اتوماتیک نقشه مقاطع سازه تیر و ستون در اتوکد با اتولیسپ
دانلود برنامه ترسیم اتوماتیک نقشه مقاطع سازه تیر و ستون در اتوکد با اتولیسپ

توضیحات بیشتر

دانلود 44,000 تومان

طرح لایه باز برگ درخواست مرخصی به صورت psd

طرح لایه باز برگ درخواست مرخصی به صورت psd
طرح لایه باز برگ درخواست مرخصی به صورت psd

توضیحات بیشتر

دانلود 4,950 تومان

طرح لایه باز برچسب عرقیات گیاهی عرق گزنه

طرح لایه باز برچسب عرقیات گیاهی عرق گزنه
طرح لایه باز برچسب عرقیات گیاهی عرق گزنه

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

پیشینه تحقیق و مبانی نظری نگرشهای ناکارآمد

پیشینه تحقیق و مبانی نظری نگرشهای ناکارآمد
پیشینه تحقیق و مبانی نظری نگرشهای ناکارآمد

توضیحات بیشتر

دانلود 13,750 تومان

پیشینه تحقیق و مبانی نظری مهارت ابراز وجود

پیشینه تحقیق و مبانی نظری مهارت ابراز وجود
پیشینه تحقیق و مبانی نظری مهارت ابراز وجود

توضیحات بیشتر

دانلود 13,750 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان سمنان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان سمنان
استان سمنان دامغان شاهرود سمنان گرمسار پسته

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

دانلود پاورپوینت شهید ابراهیم همت

دانلود پاورپوینت شهید ابراهیم همت
شهید محمد ابراهیم همت فعالیت های شهید همت در دفاع مقدس عملیات خیبر نحوه شهادت شهید همت

توضیحات بیشتر

دانلود 6,600 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با زندگانی شهید محمد جهان آرا

دانلود پاورپوینت آشنایی با زندگانی شهید محمد جهان آرا
شهید جهان آرا فعالیت های فرهنگی شهید جهان آرا فعالیت های شهید جهان آرا در جنگ تحمیلی ویژگی های شهید جهان آرا

توضیحات بیشتر

دانلود 6,600 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با زندگانی شهید علی صیاد شیرازی

دانلود پاورپوینت آشنایی با زندگانی شهید علی صیاد شیرازی
شهید علی صیاد شیرازی فعالیت های انقلابی شهید صیاد شیرازی فعالیت های مهم نظامی شهید صیاد شیرازی فعالیت های بعد از جنگ ویژگی های مهم صیاد شیرازی

توضیحات بیشتر

دانلود 6,600 تومان