کافه مقاله

کافه مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

پاورپویینت امر به معروف و نهى از منكر در قرآن

پاورپویینت امر به معروف و نهى از منكر در قرآن
پاورپویینت امر به معروف و نهى از منكر در قرآن

توضیحات بیشتر

دانلود 7,150 تومان

پاورپوینت ضوابط و مقررات شهرسازی مشهد در 38 اسلاید

پاورپوینت ضوابط و مقررات شهرسازی مشهد در 38 اسلاید
پاورپوینت ضوابط ومقررات شهرسازی مشهد در 38 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

پاورپوینت زمانبندی و ردگیری پروژه در 16 اسلاید

پاورپوینت زمانبندی و ردگیری پروژه در 16 اسلاید
پاورپوینت زمانبندی و ردگیری پروژه در 16 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 8,450 تومان

پاورپوینت تاریخ شهر و شهرنشینی در جهان و ایران

پاورپوینت تاریخ شهر و شهرنشینی در جهان و ایران
پاورپوینت تاریخ شهر و شهرنشینی در جهان و ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 8,450 تومان

پاورپوینت در مورد آتل گیری و آتل چیست؟

پاورپوینت در مورد آتل گیری و آتل چیست؟
پاورپوینت در مورد آتل گیری و آتل چیست؟

توضیحات بیشتر

دانلود 8,450 تومان

پاورپوینت در مورد آتش سوزی 48 اسلاید

پاورپوینت در مورد آتش سوزی 48 اسلاید
پاورپوینت در مورد آتش سوزی 48 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپوینت ضرب المثل ها و كاربردهایشان درس ادبیات فارسی (امثال و حكم)

پاورپوینت ضرب المثل ها و كاربردهایشان درس ادبیات فارسی (امثال و حكم)
پاورپوینت ضرب المثل ها و كاربردهایشان درس ادبیات فارسی (امثال و حكم)

توضیحات بیشتر

دانلود 7,800 تومان

پاورپوینت در مورد آینه 24 اسلاید

پاورپوینت در مورد آینه 24 اسلاید
پاورپوینت در مورد آینه 24 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

پاورپوینت بهداشت آب در 37 اسلاید

پاورپوینت بهداشت آب در 37 اسلاید
پاورپوینت بهداشت آب در 37 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 8,450 تومان

پاورپوینت بخش بستری بیمارستان 57 اسلاید

پاورپوینت بخش بستری بیمارستان 57 اسلاید
پاورپوینت بخش بستری بیمارستان 57 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

پاورپوینت سرطان Cancer در 55 اسلاید

پاورپوینت سرطان Cancer در 55 اسلاید
پاورپوینت سرطانCancer در 55 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 8,450 تومان

پاورپوینت سلول و سفری به درون سلول دارای 17 اسلاید

پاورپوینت سلول و سفری به درون سلول دارای 17 اسلاید
پاورپوینت سلول و سفری به درون سلول دارای 17 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپوینت آشنایی با ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 40 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 40 اسلاید
پاورپوینت آشنایی با ساختار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 40 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

پاورپوینت کارکردهای اختصاصی تغذیه در بلایا و فوریت ها در 29 اسلاید

پاورپوینت کارکردهای اختصاصی تغذیه در بلایا و فوریت ها در 29 اسلاید
پاورپوینت کارکردهای اختصاصی تغذیه در بلایا و فوریت ها در 29 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت درباره سرطان پستان 98 اسلاید

پاورپوینت درباره سرطان پستان 98 اسلاید
پاورپوینت درباره سرطان پستان 98 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 9,750 تومان

پاورپوینت آناتومی ستون مهره ها 34 اسلاید

پاورپوینت آناتومی ستون مهره ها 34 اسلاید
پاورپوینت آناتومی ستون مهره ها 34 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 7,800 تومان

پاورپوینت درباره سونوتراپی در 18 اسلاید

پاورپوینت درباره سونوتراپی در 18 اسلاید
پاورپوینت درباره سونوتراپی در 18 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

فایل اکسل محاسبه عدم قطعیت جهت مواد غذایی

فایل اکسل محاسبه عدم قطعیت جهت مواد غذایی
فایل اکسل کاملا آماده فقط کافیست اعداد جایگذاری شده تا عدم قطعیت محاسبه گردد

توضیحات بیشتر

دانلود 63,700 تومان

نمونه سوالات زبان خارجی دانشگاه آزاد ارومیه - آهنگران

نمونه سوالات زبان خارجی دانشگاه آزاد ارومیه - آهنگران
نمونه سوالات زبان خارجی دانشگاه آزاد ارومیه استاد آهنگران به همراه پاسخ سوالات

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

پاورپوینت آداب دادن تسلیت 27 اسلاید

پاورپوینت آداب دادن تسلیت 27 اسلاید
پاورپوینت آداب دادن تسلیت 27 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 7,800 تومان

پاورپوینت درس14 فرمول ایمان

پاورپوینت درس14 فرمول ایمان
پاورپوینت درس14 فرمول ایمان

توضیحات بیشتر

دانلود 7,800 تومان

پاورپوینت اخلاق کار و ارزشهای سازمانی در 60 اسلاید

پاورپوینت اخلاق کار و ارزشهای سازمانی در 60 اسلاید
پاورپوینت اخلاق کار و ارزشهای سازمانی در 60 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 7,800 تومان

پاورپوینت اخلاق حرفه ای و سازمانی بر اساس کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر حسین صفرزاده

پاورپوینت اخلاق حرفه ای و سازمانی بر اساس کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر حسین صفرزاده
پاورپوینت اخلاق حرفه ای و سازمانی بر اساس کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر حسین صفرزاده

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

پاورپوینت اخلاق حرفه ای در سازمان

پاورپوینت اخلاق حرفه ای در سازمان
پاورپوینت اخلاق حرفه ای در سازمان

توضیحات بیشتر

دانلود 7,800 تومان

پاورپوینت اخلاق اداری دارای 99 اسلاید

پاورپوینت اخلاق اداری دارای 99 اسلاید
پاورپوینت اخلاق اداری دارای 99 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپوینت درباره اخلاق حرفه ای و اسلامی در پرستاری و ارتباط موثر با بیمار و همراهان

پاورپوینت درباره اخلاق حرفه ای و اسلامی در پرستاری و ارتباط موثر با بیمار و همراهان
پاورپوینت درباره اخلاق حرفه ای و اسلامی در پرستاری و ارتباط موثر با بیمار وهمراهان

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه اجرا شده آزمون ریون کودکان - نمونه گزارش آزمون ریون (دو نمونه)

نمونه اجرا شده آزمون ریون کودکان - نمونه گزارش آزمون ریون (دو نمونه)
نمونه تفسیر آزمون ریون کودکان نمونه تست هوش ریون

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپوینت بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار كاركنان در سازمان

پاورپوینت بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار كاركنان در سازمان
پاورپوینت بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار كاركنان در سازمان

توضیحات بیشتر

دانلود 7,800 تومان

نمونه تست ریون - نمونه اجرا شده آزمون ریون کودکان (نمونه دوم)

نمونه تست ریون - نمونه اجرا شده آزمون ریون کودکان (نمونه دوم)
نمونه گزارش آزمون ریون

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

نمونه تفسیر تست ریون - نمونه تست ریون کودکان (نمونه اول)

نمونه تفسیر تست ریون - نمونه تست ریون کودکان (نمونه اول)
نمونه اجرا شده آزمون ریون کودکان

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

دانلود کتاب نیازسنجی اطلاعات

دانلود کتاب نیازسنجی اطلاعات
دانلود کتاب نیازسنجی اطلاعات

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

فایل اکسل محاسبه عدم قطعیت

فایل اکسل محاسبه عدم قطعیت
فایل اکسل محاسبه عدم قطعیت جهت مواد غذایی

توضیحات بیشتر

دانلود 76,700 تومان

آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری و ارزیابی ریسک عقب زدگی به روش ماتریس اندرکنش و اندیس آسیب پذیری

آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری و ارزیابی ریسک عقب زدگی به روش ماتریس اندرکنش و اندیس آسیب پذیری
آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب‌پذیری و ارزیابی ریسک عقب زدگی به روش ماتریس اندرکنش و اندیس آسیب پذیری

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

دانلود اصطلاح نامه روانشناسی بصورت فایل ورد

دانلود اصطلاح نامه روانشناسی بصورت فایل ورد
دانلود اصطلاح نامه روانشناسی بصورت فایل ورد

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

دانلود فایل با موضوع پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

دانلود فایل با موضوع پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی
دانلود فایل با موضوع پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

دانلود فایل با موضوع پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر

دانلود فایل با موضوع پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر
دانلود فایل با موضوع پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

دانلود فایل با موضوع بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

دانلود فایل با موضوع بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی
دانلود فایل با موضوع بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

نمونه تفسیر آزمون مکعب های کهس

نمونه تفسیر آزمون مکعب های کهس
نمونه آزمون مکعب های کهس

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

دانلود فایل پاورپوینت مشكلات راه های هوایی تحتانی

دانلود فایل پاورپوینت مشكلات راه های هوایی تحتانی
دانلود فایل پاورپوینت مشكلات راه های هوایی تحتانی تعداد اسلاید 46 بخشی از فایل اسلاید 1 آتلکتازی عبارت است از روی هم خوابیدن یا بسته شدن آلوئول ها و اغلب با نتایج حاصل از یافته های رادیوگرافی و علایم و نشانه های بالینی مشخص می شود

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

نمونه آزمایش خطای مولر لایر - آزمون خطای مولر لایر (دو نمونه گزارش کار)

نمونه آزمایش خطای مولر لایر - آزمون خطای مولر لایر (دو نمونه گزارش کار)
دو نمونه آزمایش خطای مولر لایر روانشناسی تجربی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

آزمون حافظه بصری کیم کاراد - آزمایش حافظه بصری کیم کاراد (دو نمونه گزارش کار)

آزمون حافظه بصری کیم کاراد - آزمایش حافظه بصری کیم کاراد (دو نمونه گزارش کار)
آزمایش حافظه بصری کیم کارادآزمایش کیم کارادگزارش کار حافظه بصریآزمون حافظه بصری کیم کارادتفسیر آزمون کیم کارادآزمون حافظه بصریآزمون حافظه بصری کارادآزمون حافظه ی بصری کیم کاراددانلود رایگان آزمون حافظه بصری کیم کاراددانلود آزمون کیم کارادآزمون حافظه دیداریآزمون حافظه دیداری کیم کارادتست حافظه دیداریآزمون سنجش حافظه دیداریآزمون سنجش حافظهخلاصه آزمو

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

دانلود فایل با موضوع بررسی نقش طرح واره ­های ناسازگار اولیه درپیش ­بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان

دانلود فایل با موضوع بررسی نقش طرح واره ­های ناسازگار اولیه درپیش ­بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان
دانلود فایل با موضوع بررسی نقش طرح واره ­های ناسازگار اولیه درپیش ­بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

دانلود فایل با موضوع بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس

دانلود فایل با موضوع بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس
دانلود فایل با موضوع بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

دانلود فایل با موضوع نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

دانلود فایل با موضوع نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی
دانلود فایل با موضوع نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

نمونه تفسیر آزمون ترسیم خانواده - نمونه نقاشی خانواده (سه نمونه)

نمونه تفسیر آزمون ترسیم خانواده - نمونه نقاشی خانواده (سه نمونه)
نمونه تفسیر آزمون ترسیم خانواده

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

دانلود فایل با موضوع نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان

دانلود فایل با موضوع نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان
دانلود پایان نامه با موضوع نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

دانلود فایل با موضوع بررسی مقایسه ای نظام ارزشها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی

دانلود فایل با موضوع بررسی مقایسه ای نظام ارزشها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی
دانلود فایل با موضوع بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

دانلود فایل با موضوع بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی وتن انگاره درمیان زنان با وضع حمل طبیعی وسزارین

دانلود فایل با موضوع بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی وتن انگاره درمیان زنان با وضع حمل طبیعی وسزارین
دانلود فایل با موضوع بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی وتن انگاره درمیان زنان با وضع حمل طبیعی وسزارین

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد اتصال به شبكه اینترنت بی سیم - Wireless به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد اتصال به شبكه اینترنت بی سیم - Wireless به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد اتصال به شبكه اینترنت بی سیم Wireless

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

دانلود فایل با موضوع بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای

دانلود فایل با موضوع بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای
دانلود پایان نامه با موضوع بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان