کافه مقاله

کافه مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته مکانیک

تحقیق با موضوع روان کاری هیدرواستاتیکی

تحقیق با موضوع روان کاری هیدرواستاتیکی
تحقیق با موضوع روان کاری هیدرواستاتیکی 30صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 27,500 تومان

تحقیق با موضوع روبات مسیر یاب ربوحشره

تحقیق با موضوع روبات مسیر یاب ربوحشره
تحقیق با موضوع روبـات مسیر یاب ربوحشره 117صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 40,700 تومان

تحقیق با موضوع واشر (انواع) (صنایع شیمیایی و پتروشیمی)

تحقیق با موضوع واشر (انواع) (صنایع شیمیایی و پتروشیمی)
تحقیق با موضوع واشر (انواع) (صنایع شیمیایی و پتروشیمی) 215صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 49,500 تومان

تحقیق با موضوع اجزاء مختلف ماشین

تحقیق با موضوع اجزاء مختلف ماشین
تحقیق با موضوع اجزاء مختلف ماشین 89صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 34,100 تومان

تحقیق با موضوع احتراق در موتورهای اشتعال – جرقه ای

تحقیق با موضوع احتراق در موتورهای اشتعال – جرقه ای
تحقیق با موضوع احتراق در موتورهای اشتعال – جرقه ای 60صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 27,500 تومان

تحقیق با موضوع آسانسورها

تحقیق با موضوع آسانسورها
تحقیق با موضوع آسانسورها 94صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 38,500 تومان

تحقیق با موضوع آشنایی با جیگ و فیکسچر

تحقیق با موضوع آشنایی با جیگ و فیکسچر
تحقیق با موضوع آشنایی با جیگ و فیکسچر 63صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 33,000 تومان

تحقیق آشنایی با سیستمهای سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوری و مزایای استفاده از تکنولوژیهای جدید سوخت رسانی در خودرو

تحقیق آشنایی با سیستمهای سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوری و مزایای استفاده از تکنولوژیهای جدید سوخت رسانی در خودرو
تحقیق باموضوع آشنایی با سیستمهای سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوری و مزایای استفاده از تکنولوژی های جدید سوخت رسانی در خودرو 18صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

تحقیق با موضوع الگوریتم یادگیری ماشین

تحقیق با موضوع الگوریتم یادگیری ماشین
تحقیق با موضوع الگوریتم یادگیری ماشین 27صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

تحقیق با موضوع انژکتورها

تحقیق با موضوع انژکتورها
تحقیق با موضوع انژکتورها 37صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 27,500 تومان

تحقیق با موضوع ایران خودرو یا ایران ناسیونال سابق

تحقیق با موضوع ایران خودرو یا ایران ناسیونال سابق
تحقیق با موضوعایران خودرو یا ایران ناسیونال سابق 36صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 24,200 تومان

تحقیق با موضوع بررسی تاثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل

تحقیق با موضوع بررسی تاثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل
تحقیق باموضوع بررسی تأثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل 91صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 35,200 تومان

تحقیق بررسی مشخصات و خواص لحیم نا همجنس آلیاژ حافظه دار TINI و فولاد ضد زنگ

تحقیق بررسی مشخصات و خواص لحیم نا همجنس آلیاژ حافظه دار TINI و فولاد ضد زنگ
تحقیق با موضوع بررسی مشخصات وخواص لحیم نا همجنس آلیاژ حافظه دار TINI و فولاد ضد زنگ 14صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

تحقیق با موضوع بررسی و چگونگی تعویض مبرد در چیلرهای مجتمع پتروشیمی اصفهان

تحقیق با موضوع بررسی و چگونگی تعویض مبرد در چیلرهای مجتمع پتروشیمی اصفهان
تحقیق با موضوع بررسی وچگونگی تعویض مبرد درچیلرهای مجتمع تروشیمی اصفهان 24صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 18,700 تومان

تحقیق با موضوع برش دقیق

تحقیق با موضوع برش دقیق
تحقیق با موضوع برش دقیق 55صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 30,800 تومان

تحقیق با موضوع اجزا ماشین

تحقیق با موضوع اجزا ماشین
تحقیق باموضوع اجزاماشین 47صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 29,700 تومان

تحقیق تاثیر دمای حرارتی دهی بر رنگ ایجاد شده با رنگدانه (zr,v)sio4 لعاب سرامیک مات

تحقیق تاثیر دمای حرارتی دهی بر رنگ ایجاد شده با رنگدانه (zr,v)sio4 لعاب سرامیک مات
تاثیر دمای حرارتی دهی بر رنگ ایجاد شده با رنگدانه ی (zrv)sio4 لعاب سرامیك مات 17صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

تحقیق با موضوع تاریخچه ترمز (ABS)

تحقیق با موضوع تاریخچه ترمز (ABS)
تحقیق با موضوع تاریخچه ترمز (ABS) 44صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 29,700 تومان

تحقیق با موضوع تاریخچه صنعت آسانسور در ایران

تحقیق با موضوع تاریخچه صنعت آسانسور در ایران
تحقیق باموضوع تاریخچه صنعت آسانسور در ایران 64صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 33,000 تومان

تحقیق با موضوع تاریخچه فلز کاری در ایران

تحقیق با موضوع تاریخچه فلز کاری در ایران
تحقیق با موضوع تاریخچه فلزکاری درایران 24صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 18,700 تومان

تحقیق با موضوع اجزا ماشین

تحقیق با موضوع اجزا ماشین
تحقیق با موضوع اجزاماشین 52صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 27,500 تومان

تحقیق با موضوع ترمز مغناطیسی

تحقیق با موضوع ترمز مغناطیسی
تحقیق با موضوع ترمز مغناطیسی 22صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 18,700 تومان

تحقیق با موضوع ترمز و اجزای آن

تحقیق با موضوع ترمز و اجزای آن
تحقیق با موضوع ترمزواجزای آن 51صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 27,500 تومان

تحقیق با موضوع تعمیرات اتومبیل

تحقیق با موضوع تعمیرات اتومبیل
تحقیق با موضوع تعمیرات اتومبیل 58صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 33,000 تومان

تحقیق با موضوع تمیز كردن كانالهای هوا

تحقیق با موضوع تمیز كردن كانالهای هوا
تحقیق با موضوع تمیز كردن كانالهای هوا 67صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 33,000 تومان

تحقیق با موضوع توربوشارژرها

تحقیق با موضوع توربوشارژرها
تحقیق با موضوع توربوشارژرها 32صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

تحقیق با موضوع چیلر

تحقیق با موضوع چیلر
تحقیق با موضوع چیلر 45صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 18,700 تومان

تحقیق با موضوع خطرات جوشكاری

تحقیق با موضوع خطرات جوشكاری
تحقیق با موضوع خطرات جوشكاری 36صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

تحقیق با موضوع جوشکاری بریزینگ

تحقیق با موضوع جوشکاری بریزینگ
تحقیق با موضوع جوشکاری بریزینگ 109صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 35,200 تومان

تحقیق با موضوع دستگاه CNC

تحقیق با موضوع دستگاه CNC
تحقیق با موضوع دستگاه CNC 43صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

تحقیق با موضوع دستگاه ماهیچه گیر سرد

تحقیق با موضوع دستگاه ماهیچه گیر سرد
تحقیق با موضوع دستگاه ماهیچه گیر سرد 55صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

تحقیق با موضوع دنده های خورشیدی یا سیاره ای در جعبه دنده ها

تحقیق با موضوع دنده های خورشیدی یا سیاره ای در جعبه دنده ها
تحقیق با موضوع دنده های خورشیدی یا سیاره ای در جعبه دنده ها 73صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

تحقیق با موضوع دینامیک و ارتعاشات

تحقیق با موضوع دینامیک و ارتعاشات
تحقیق با موضوع دینامیک و ارتعاشات 22صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

تحقیق با موضوع روغنهای مصرفی

تحقیق با موضوع روغنهای مصرفی
تحقیق با موضوع روغنهای مصرفی 28صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

تحقیق با موضوع ریخته گری

تحقیق با موضوع ریخته گری
تحقیق با موضوع ریخته گری 39صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

پاورپوینت مقاومت جریان

پاورپوینت مقاومت جریان
دانلود پاورپوینت با موضوع مقاومت جریان، در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش، شامل معادله مقاومت جریان، جریان غیریكنواخت، معادله شزی، معادله مانینگ، روشهای براورد ضریب n، زبری معادل

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

پاورپوینت مفاهیم اساسی جریان سیالات

پاورپوینت مفاهیم اساسی جریان سیالات
دانلود پاورپوینت با موضوع مفاهیم اساسی جریان سیالات، در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل انواع جریان، تقسیم بندی جریان در کانال های باز، جریان غیر دائمی، اثر لزجت، اثر ثقل، اثر دانسیته، انواع کانال های باز، تقسیم بندی بر اساس ماهیت مرز کانال، مقطع کانال، اجزاء هندسی مقطع کانال، اصل پیوستگی

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

پاورپوینت محاسبه جریان یکنواخت

پاورپوینت محاسبه جریان یکنواخت
دانلود پاورپوینت با موضوع محاسبه جریان یكنواخت، در قالب ppt و در 13 اسلاید، قابل ویرایش، شامل محاسبه جریان یكنواخت، كانال نوع 2، کانال مستطیلی عریض، مقطع هیدرولیکی بهینه، مقطع مستطیلی، مقطع ذوزنقه ای، مقطع مرکب (Compound Section) ، محدودیت ها

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

پاورپوینت کاربرد اصلی انرژی (معادله مومنتوم) در جریان کانال باز

پاورپوینت کاربرد اصلی انرژی (معادله مومنتوم) در جریان کانال باز
دانلود پاورپوینت با موضوع كاربرد اصلی انرژی (معادله مومنتوم) در جریان كانال باز، در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، توزیع فشار، حالت های توزیع فشار، توزیع هیدروستاتیكی فشار، جریان یكنواخت، توزیع فشار در جریان خمیده، مسأله تبدیل، انرژی مخصوص و عمق های متناوب، جریان بحرانی، مقاطع غیر مستطیلی

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

پاورپوینت کاربرد اصل مومنتوم در جریان کانالهای باز

پاورپوینت کاربرد اصل مومنتوم در جریان کانالهای باز
دانلود پاورپوینت با موضوع كاربرد اصل مومنتوم در جریان كانالهای باز، در قالب ppt و در 10 اسلاید، قابل ویرایش، شامل كاربرد اصل مومنتوم، تابع مومنتوم، كانالهای مستطیلی، پرش هیدرولیكی ساده، حل مسأله دریچه كشویی، مقطع های غیرمستطیلی

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت سیستم های ترمز در ماشین ها

پاورپوینت سیستم های ترمز در ماشین ها
ترمز به عنوان حیاتی‌ترین سیستم ایمنی در خودروها وظیفه‌ی مهمی برعهده دارد

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

ماشین های میکرو میلینگ

ماشین های میکرو میلینگ
تمایل کنونی که رو به تولید محصولات مینیاتوری وکوچک می باشد، در حال افزایش است، به ویژه در میکرو تکنولوژی، از جمله میکرو میلینگ

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت سیستم های خنک کننده خودرو

پاورپوینت سیستم های خنک کننده خودرو
برخی خودروهای قدیمی و تعداد زیادی از خودروهای مدرن امروزی، مجهز به سیستم خنك‌كاری با هوا هستند

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو

پاورپوینت تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو
امروزه برای ایجاد پایداری از سیستمهای پیشرفته الکترونیکی ، مکانیکی استفاده میکنند

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

پاورپوینت متابولیت ها

پاورپوینت متابولیت ها
امروزه برای ایجاد پایداری از سیستمهای پیشرفته الکترونیکی ، مکانیکی استفاده میکنند

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

پاورپوینت شناخت موتور های دوار (وانکل)

پاورپوینت شناخت موتور های دوار (وانکل)
موتور وانکل چیست اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

اصول طراحی و ساخت منابع تغذیه سوئیچینگ با کنترل جریان و مزایا و معایب هر یک از آنها

اصول طراحی و ساخت منابع تغذیه سوئیچینگ با کنترل جریان و مزایا و معایب هر یک از آنها
این پروژه در مورد اصول طراحی و ساخت منابع تغذیه سوئیچینگ با کنترل جریان و مزایا و معایب هر یک از آنها می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

پاورپوینت مکانیک سیالات

پاورپوینت مکانیک سیالات
سیالات چگالی چسبندگی ایستایی سیالات مقاومت سیال

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلود پاورپوینت مبدل های حرارتی

دانلود پاورپوینت مبدل های حرارتی
مبدل مبدل های حرارتی انواع مبدل انواع مبدل از نظر جهت جریان انواع مبدل از نظر ساختمان

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

کتاب ENGINEERING SOLID MECHANICS Fundamentals and Applications by Abdel-Rahman Ragab & Salah Eldin Bayoumi

کتاب ENGINEERING SOLID MECHANICS Fundamentals and Applications by Abdel-Rahman Ragab & Salah Eldin Bayoumi
مهندسی مکانیک جامدات به زبان اصلی

توضیحات بیشتر

دانلود 39,600 تومان