کافه مقاله

کافه مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته حسابداری و مالی

آموزش نرم افزار حسابداری همکاران سیستم

آموزش نرم افزار حسابداری همکاران سیستم
آموزش نرم افزار حسابداری همکاران سیستم

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

آموزش نرم افزار حسابداری هلو

آموزش نرم افزار حسابداری هلو
آموزش نرم افزار حسابداری هلو

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

مالیات حقوق

مالیات حقوق
مجموعه ای از ضروری ترین قوانین مالیات حقوق به همراه آموزش تصویری

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

حسابداری جامع و فروش

حسابداری جامع و فروش
حسابداری جامع و فروش

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

حسابداری مبین

حسابداری مبین
در تهیه نرم افزارحسابداری مبین سهولت استفاده سرعت فراگیری ،کارآیی هر چه بیشتر از اهداف اولیه بوده که امیدواریم کاربران نیز به این مهم دست یافته باشند

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم انباداری

طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم انباداری
پایان نامه تعداد فصول 3 فصل فونت 14 b lotus فاصله خط یک ممیز دو دهم منابع دارد فهرست اشکال و جداول دارد

توضیحات بیشتر

دانلود 27,000 تومان

دیکشنری رشته حسابداری

دیکشنری رشته حسابداری
دیکشنری رشته حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان