کافه مقاله

کافه مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته صنایع شیمیایی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پوروفیل پلاستیک - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پوروفیل پلاستیک - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پوروفیل پلاستیک مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید اکسیژن طبیعی و صنعتی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید اکسیژن طبیعی و صنعتی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید اکسیژن طبیعی و صنعتی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کود شیمیایی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کود شیمیایی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کود شیمیایی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید مواد استری و پوشش عایق لوله های گاز - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید مواد استری و پوشش عایق لوله های گاز - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید مواد استری و پوشش عایق لوله های گاز مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید فوم پلی اورتان نرم - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید فوم پلی اورتان نرم - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید فوم پلی اورتان نرم مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید سیلیکات سدیم - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید سیلیکات سدیم - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید سیلیکات سدیم مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش
طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید تیتان - رنگدانه رنگ سفید

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید تیتان - رنگدانه رنگ سفید
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید تیتان رنگدانه رنگ سفید

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید تالک کاغذ سازی و پلاستیک سازی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید تالک کاغذ سازی و پلاستیک سازی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید تالک کاغذ سازی و پلاستیک سازی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سوپر جاذب های اکریلیک

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سوپر جاذب های اکریلیک
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سوپر جاذب های اکریلیک

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفات مس آبدار

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفات مس آبدار
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفات مس آبدار

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفات آهن هیدراته

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفات آهن هیدراته
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفات آهن هیدراته

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید استئارت کلسیم

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید استئارت کلسیم
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید استئارت کلسیم

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید اسپری حشره کش

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید اسپری حشره کش
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید اسپری حشره کش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفور

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفور
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفور

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفید سدیم

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفید سدیم
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفید سدیم

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفات سدیم

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفات سدیم
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفات سدیم

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفات روی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفات روی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید سولفات روی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید رزین پلی استر غیراشباع

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید رزین پلی استر غیراشباع
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید رزین پلی استر غیراشباع

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پتاس

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پتاس
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پتاس

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پروفیل چوب پلاستیک

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پروفیل چوب پلاستیک
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پروفیل چوب پلاستیک

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید الیاف پلی پروپیلن

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید الیاف پلی پروپیلن
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید الیاف پلی پروپیلن

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پلی اتر پلی ال

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پلی اتر پلی ال
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پلی اتر پلی ال

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید الیاف پلی اتیلن

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید الیاف پلی اتیلن
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید الیاف پلی اتیلن

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پلی استر پلی ال

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پلی استر پلی ال
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پلی استر پلی ال

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید رزین های پلی استر غیراشباع

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید رزین های پلی استر غیراشباع
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید رزین های پلی استر غیراشباع

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید اکسید روی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید اکسید روی
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید اکسید روی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید اسید های چرب

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید اسید های چرب
طرح توجیهی راه اندازی خط تولید اسید های چرب

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید لوله های پلی اتیلن کروگیت

طرح توجیهی تولید لوله های پلی اتیلن کروگیت
طرح توجیهی تولید لوله های پلی اتیلن کروگیت

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید درز های سیلیکونی

طرح توجیهی تولید درز های سیلیکونی
طرح توجیهی تولید درز های سیلیکونی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر

طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر
طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید آبکاری قطعات پلاستیکی

طرح توجیهی تولید آبکاری قطعات پلاستیکی
طرح توجیهی تولید آبکاری قطعات پلاستیکی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید پریفرم و بطری PET

طرح توجیهی تولید پریفرم و بطری PET
طرح توجیهی تولید پریفرم و بطری PET

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی بازیافت فیلتر های روغنی خودرو

طرح توجیهی بازیافت فیلتر های روغنی خودرو
طرح توجیهی بازیافت فیلتر های روغنی خودرو

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید نخ از ضایعات نساجی

طرح توجیهی تولید نخ از ضایعات نساجی
طرح توجیهی تولید نخ از ضایعات نساجی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید بی کربنات آمونیوم

طرح توجیهی تولید بی کربنات آمونیوم
طرح توجیهی تولید بی کربنات آمونیوم

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید ژئوگرید های پلیمری

طرح توجیهی تولید ژئوگرید های پلیمری
طرح توجیهی تولید ژئوگرید های پلیمری

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید کرومیت

طرح توجیهی تولید کرومیت
طرح توجیهی تولید کرومیت

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید کلروپتاسیم

طرح توجیهی تولید کلروپتاسیم
طرح توجیهی تولید کلروپتاسیم

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید چسب پی وی سی PVC

طرح توجیهی تولید چسب پی وی سی PVC
طرح توجیهی تولید چسب پی وی سی PVC

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید پودر کربنات کلسیم میکرونیزه

طرح توجیهی تولید پودر کربنات کلسیم میکرونیزه
طرح توجیهی تولید پودر کربنات کلسیم میکرونیزه

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید استریک های آنیدریک

طرح توجیهی تولید استریک های آنیدریک
طرح توجیهی تولید استریک های آنیدریک

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید الیاف شیشه و منسوجات ساخته شده از آن

طرح توجیهی تولید الیاف شیشه و منسوجات ساخته شده از آن
طرح توجیهی تولید الیاف شیشه و منسوجات ساخته شده از آن

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید آلفا سلولز از باگاس و سایر ضایعات کشاورزی

طرح توجیهی تولید آلفا سلولز از باگاس و سایر ضایعات کشاورزی
طرح توجیهی تولید آلفا سلولز از باگاس و سایر ضایعات کشاورزی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید آلیاژ های پلی آمید

طرح توجیهی تولید آلیاژ های پلی آمید
طرح توجیهی تولید آلیاژ های پلی آمید

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی بازیابی ضایعات پلاستیکی

طرح توجیهی بازیابی ضایعات پلاستیکی
طرح توجیهی بازیابی ضایعات پلاستیکی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید اسید سولفوریک

طرح توجیهی تولید اسید سولفوریک
طرح توجیهی تولید اسید سولفوریک

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید تری کلسیم فسفات

طرح توجیهی تولید تری کلسیم فسفات
طرح توجیهی تولید تری کلسیم فسفات

توضیحات بیشتر

دانلود 52,000 تومان

طرح توجیهی گچ قالب سازی باظرفیت 30000 در سال

طرح توجیهی گچ قالب سازی باظرفیت 30000 در سال
خلاصه طرح موضوع طرح تولید گچ قالب سازی نوع تولیدات و ظرفیت گچ قالب سازی 30000 تن تعداد شاغلین 30 مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری كل طرح 5740 سرمایه گذاری ثابت 5000 سرمایه در گردش 460 در آمد سالیانه 6600 سود ویژه 1671 دوره بازگشت سرمایه 36 ماه نرخ باز دهی سرمایه % 33

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

طرح توجیهی تولید گچ ساختمانی به روش سنتی باظرفیت 8500 تن درسال

طرح توجیهی تولید گچ ساختمانی به روش سنتی باظرفیت 8500 تن درسال
خلاصه طرح موضوع طرح طرح تولید گچ ساختمانی به روش سنتی نوع تولیدات وظرفیت گچ ساختمان تعداد شاغلین 16 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری كل طرح 2738 سرمایه گذاری ثابت 2589 سرمایه در گردش 81 در آمد سالیانه 2500 سود ویژه 817 دوره بازگشت سرمایه 33 سال نرخ باز دهی سرمایه %30

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

12>