کافه مقاله

کافه مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته حسابداری

سوالات درس حسابداری پیشرفته 2

سوالات درس حسابداری پیشرفته 2
18سری سوالات درس حسابداری پیشرفته 2 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته  2

پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته  2
پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته 2 تهیه کننده اسلاید محسن نقدی فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 315 اسلاید حجم فایل zip 01MB

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سوالات درس حسابداری پیشرفته 1

سوالات درس حسابداری پیشرفته 1
18سری سوالات درس حسابداری پیشرفته 1 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته 1

پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته 1
پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته 1 تهیه کننده اسلاید محسن نقدی فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 366 اسلاید حجم فایل zip 1 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سوالات درس حسابداری میانه 2

سوالات درس حسابداری میانه 2
فایل اصلی PDF حجم کل فایل 795 MB 18سری سوالات درس حسابداری میانه 2 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 2

مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 2
مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 2 شامل دو فایل PPT حجم فایل ها 037 MB تعداد کل اسلایدها 784 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

پاورپوینت درس حسابداری میانه 2

پاورپوینت درس حسابداری میانه 2
پاورپوینت درس حسابداری میانه 2 تالیف علی فجرک تهیه کننده اسلاید علی اصغر ترابی فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 393 اسلاید حجم فایل zip 012 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

حسابداری میانه 2

حسابداری میانه 2
حسابداری میانه 2 تالیف علی فجرک تهیه کننده اسلاید علی شفیع زاده فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 391 اسلاید حجم فایل zip 027 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سوالات درس حسابداری میانه 1

سوالات درس حسابداری میانه 1
14سری سوالات درس حسابداری میانه 1 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 1

مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 1
مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 1 شامل سه پاورپوینت تعداد کل اسلایدهای سه پاورپوینت 1253 اسلاید حجم فایل zip دو پاورپوینت 289 MB پاورپوینت 1 تالیف دکتر مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم تهیه کننده اسلاید دکتر علیرضا غلامی کیان فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 359 اسلاید حجم فایل zip 137 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پاورپوینت درس حسابداری میانه 1

پاورپوینت درس  حسابداری میانه 1
پاورپوینت درس حسابداری میانه 1 تالیف دکتر مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم تهیه کننده اسلاید عبدالکریم مقدم فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 405 اسلاید حجم فایل zip 088 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت حسابداری میانه 1

پاورپوینت حسابداری میانه 1
پاورپوینت حسابداری میانه 1 تالیف دکتر مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم تهیه کننده اسلاید مهدی مشکی فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 489 اسلاید حجم فایل zip 064 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت درس حسابداری میانه 1

پاورپوینت درس حسابداری میانه 1
پاورپوینت درس حسابداری میانه 1 تالیف دکتر مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم تهیه کننده اسلاید دکتر علیرضا غلامی کیان فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 359 اسلاید حجم فایل zip 137 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سوالات درس حسابداری صنعتی 3

سوالات درس حسابداری صنعتی 3
15سری سوالات درس حسابداری صنعتی 3 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 3

پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 3
پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 3 تالیف دکتر محمود عربی تهیه کننده اسلاید دکتر سید حسن صالح نژاد فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 180 اسلاید حجم فایل zip 021 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

سوالات درس حسابداری صنعتی 2

سوالات درس حسابداری صنعتی 2
14سری سوالات سوالات درس حسابداری صنعتی 2 بصورت فایل ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پکیج مجموعه پاورپوینت های حسابداری صنعتی 1

پکیج مجموعه پاورپوینت های حسابداری صنعتی 1
پکیج مجموعه پاورپوینت های حسابداری صنعتی 1 شامل دو پاورپوینت تعداد کل اسلایدهای دو پاورپوینت 580 اسلاید حجم فایل zip دو پاورپوینت 061 MB پاورپوینت 1 حسابداری صنعتی 2 تالیف محمود عربی – نسرین فریور تهیه کننده اسلاید دکتر سید حسن صالح نژاد فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 282 اسلاید حجم فایل zip 053 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 2

پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 2
پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 2 تالیف دکتر محمود عربی – نسرین فریور تهیه کننده اسلاید دکتر سید حسن صالح نژاد فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 282 اسلاید حجم فایل zip 053 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت حسابداری صنعتی 2

پاورپوینت حسابداری صنعتی 2
پاورپوینت حسابداری صنعتی 2 تهیه كننده محسن نقدی فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 298 اسلاید حجم فایل zip 008 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

سوالات درس حسابداری صنعتی 1

سوالات درس حسابداری صنعتی 1
13سری سوالات درس حسابداری صنعتی 1 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پکیج مجموعه پاورپوینت های درس حسابداری صنعتی 1

پکیج مجموعه پاورپوینت های درس حسابداری صنعتی 1
پکیج مجموعه پاورپوینت های درس حسابداری صنعتی 1 فایل اصلی PPT تعداد پاورپوینت ها 3 عدد تعداد کل اسلایدها 697 اسلاید حجم فایل zip 381 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

پاورپوینت حسابداری صنعتی 1

پاورپوینت حسابداری صنعتی 1
پاورپوینت حسابداری صنعتی 1 مولف دکتر محمد عرب مازار یزدی تهیه کننده اسلاید دکتر سید حسن صالح نژاد فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 282 اسلاید حجم فایل zip 295 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 1

پاورپوینت  درس حسابداری صنعتی 1
پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 1 مولف دکتر محمد عرب مازار یزدی تهیه کننده اسلاید علیرضا غلامی کیان فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 115 اسلاید حجم فایل zip 072 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 1

پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 1
پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 1 مؤلف دكتر محمد عرب مازار یزدی تهیه كننده عبدالكریم مقدم فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 300 اسلاید حجم فایل zip 014 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

سوالات دروس اصول حسابداری 3

سوالات دروس اصول حسابداری 3
سوالات درس اصول حسابداری 3 فایل اصلی PDF حجم کل فایل 575 MB 16سری سوالات درس اصول حسابداری 3 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پکیج مجموعه پاورپوینت های درس اصول حسابداری 3

پکیج مجموعه پاورپوینت های درس اصول حسابداری 3
پکیج مجموعه پاورپوینت های درس اصول حسابداری 3 فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدهای پکیج 725 اسلاید حجم فایل zip مجموعه 414 MB پاورپوینت 1 فرخ برزیده – سید مجید شریعت پناهی تهیه کننده اسلاید علیرضا غلامی کیان فایل اصلی PPT تعداد کل اسلاید 244 اسلاید حجم فایل zip 208 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت درس اصول حسابداری 3

پاورپوینت درس اصول حسابداری 3
پاورپوینت درس اصول حسابداری 3 تهیه کننده اسلاید محسن نقدی فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 481 اسلاید حجم فایل zip 206 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاور پوینت درس اصول حسابداری 3

پاور پوینت درس اصول حسابداری 3
پاور پوینت درس اصول حسابداری 3 فرخ برزیده – سید مجید شریعت پناهی تهیه کننده اسلاید علیرضا غلامی کیان فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 244 اسلاید حجم فایل zip 208 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پکیج پاورپوینت های درس اصول حسابداری 2

پکیج پاورپوینت های درس اصول حسابداری 2
پکیج پاورپوینت های درس اصول حسابداری 2 تعداد کل اسلایدهای مجموعه 680 اسلاید حجم فایل ZIP مجموعه 26 MB پاورپوینت 1 مولف یحیی حساس یگانه فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 406 اسلاید حجم فایل ZIP 116 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

سوالات درس اصول حسابداری 2

سوالات درس اصول حسابداری 2
فایل اصلی PDF حجم کل فایل 577 MB 12سری سوالات درس اصول حسابداری 2 بصورت فایل pdf از سال 90 تا 95 ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت درس اصول حسابداری 2

پاورپوینت درس اصول حسابداری 2
پاورپوینت درس اصول حسابداری 2 مولف یحیی حساس یگانه فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 406 اسلاید حجم فایل ZIP 116 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پرسش نامه انحراف از عملکرد بودجه

پرسش نامه انحراف از عملکرد بودجه
پرسش نامه انحراف از عملکرد بودجه ( برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی بررسی دلایل اساسی انحراف عملكرد از بودجه مصوب در پروژه های شركت برق منطقه ای فارس ( مطالعه موردی پروژه های خطوط طرح انتقال)) فایل اصلی پرسش نامه DOC حجم فایل 290KB تعداد کل صفحات 7 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پرسش نامه تجزیه و تحلیل مالی

پرسش نامه تجزیه و تحلیل مالی
پرسش نامه تجزیه و تحلیل مالی ( برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی با عنوان بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی ) فایل اصلی پرسش نامه DOC حجم فایل 290KB تعداد کل صفحات 5 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

مجموعه پکیج پاورپوینت های اصول حسابداری 1

مجموعه  پکیج پاورپوینت های اصول حسابداری 1
مجموعه پکیج پاورپوینت های اصول حسابداری 1 شامل 4 پاورپوینت از منابع مختلف اصول حسابداری 1 تعداد کل اسلایدهای مجموعه 1754 اسلاید حجم فایل zip مجموعه 1304 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

سوالات اصول حسابداری 1

سوالات اصول حسابداری 1
فایل اصلی PDF 17 سری سوالات پیام نور بصورت فایل pdf از سال 90 تا 95 ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت اصول حسابداری یک

پاورپوینت اصول حسابداری یک
پاورپوینت اصول حسابداری یک تالیف یحیی حساس یگانه تهیه كننده دکتر هشمتی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت اصول حسابداری یک

پاورپوینت اصول حسابداری یک
پاورپوینت اصول حسابداری یک تالیف یحیی حساس یگانه تهیه كننده دكتر میرزا حسن حسینی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت اصول حسابداری 1

پاورپوینت اصول حسابداری 1
پاورپوینت اصول حسابداری 1 تالیف عبدالکریم مقدم علی شفیع زاده تهیه كننده علی اصغر ترابی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

فرصت­های تقلب بر دستکاری مدیریت سود

فرصت­های تقلب بر دستکاری مدیریت سود
فرصت­های تقلب بر دستکاری مدیریت سود مبانی نظری فرصت های تقلب بر دستکاری مدیریت سود فایل ورد در 28 صفحه با فرمت apa

توضیحات بیشتر

دانلود 240,500 تومان

اصول حسابداری 2

اصول حسابداری 2
اصول حسابداری 2 مولف یحیی حساس یگانه تهیه کننده دکتر محمد جواد حضوری فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 274 اسلاید حجم کل فایل 144 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1
پاورپوینت اصول حسابداری 1 مولف دکتر ویدا مجتهد زاده تهیه کننده دکتر محمد جواد حضوری فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 340 اسلاید حجم کل فایل 088 KB

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

دانلود 200 نکته کلیدی و مهم حسابرسی

دانلود 200 نکته کلیدی و مهم حسابرسی
دانلود 200 نکته کلیدی و مهم حسابرسی

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

دانلود توسعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری

دانلود توسعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری
دانلود توسعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

هزینه یابی استاندارد

هزینه یابی استاندارد
این یک فایل کامل در مورد دارایی های ثابت همراه با مقدمه ، مبانی و پیشینه تحقیق و نتیجه گیری می باشد(فایل ورد و پی دی اف) کاملا مرتب

توضیحات بیشتر

دانلود 65,000 تومان

دارایی های ثابت

دارایی های ثابت
این یک فایل کامل در مورد دارایی های ثابت همراه با مقدمه ، مبانی و پیشینه تحقیق و نتیجه گیری می باشد(فایل ورد و پی دی اف) کاملا مرتب

توضیحات بیشتر

دانلود 65,000 تومان

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی در شرکتها

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی در شرکتها
یک پروژه کامل کارشناسی برای رشته های حسابداری ، مدیریت همراه با ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق ، منابع پروژه کامل است فقط کافیست که اسم و فامیل خودتان و استادتون را اضافه کنید

توضیحات بیشتر

دانلود 325,000 تومان

گزارش کاربینی رشته حسابداری - دانلود پروژه کاربینی رشته حسابداری

گزارش کاربینی رشته حسابداری - دانلود پروژه کاربینی رشته حسابداری
نمونه پروژه کاربینی رشته حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

نمونه گزارش کارورزی دانشگاه علمی کاربردی - فرم پر شده کارورزی حسابداری

نمونه گزارش کارورزی دانشگاه علمی کاربردی - فرم پر شده کارورزی حسابداری
نمونه پر شده کارورزی حسابداری نمونه گزارش کار کارآموزی حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 18,200 تومان

پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه

پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه
هدف از این مقاله بیشتر تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است شایان ذكر است كه این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افكار عمومی واقع شده و امید است كه در آینده نزدیك بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

آموزش صفر تا صد حسابداری

آموزش صفر تا صد حسابداری
این کتاب، کتاب جامع و کامل در مورد کلیه سر فصل های حسابداری می باشد و مناسب تمام افراد علاقمند به یادگیری حسابداری است

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان