کافه مقاله

کافه مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته مدیریت

تحقیق با موضوع تفاوت مدیریت و رهبری به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با موضوع تفاوت مدیریت و رهبری به فرمت ورد و قابل ویرایش
تفاوت مدیریت و رهبری

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با موضوع تغییر مدیریت و ایجاد تنش در سازمان به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با موضوع تغییر مدیریت و ایجاد تنش در سازمان به فرمت ورد و قابل ویرایش
تغییر مدیریت و ایجاد تنش در سازمان

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با موضوع معماری سازمان و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی و اتوماسیون مورد نیاز مركز تأمین قطعات تراكتورسازی تبریز به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با موضوع معماری سازمان و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی و اتوماسیون مورد نیاز مركز تأمین قطعات تراكتورسازی تبریز به فرمت ورد و قابل ویرایش
معماری سازمان و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی و اتوماسیون مورد نیاز مركز تأمین قطعات تراكتورسازی تبریز

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق کامل در مورد مدیریت استراتژیك به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق کامل در مورد مدیریت استراتژیك به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق کامل در مورد مدیریت استراتژیك به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پروژه با موضوع مدیریت استراتژیك به فرمت ورد و قابل ویرایش

پروژه با موضوع مدیریت استراتژیك به فرمت ورد و قابل ویرایش
پروژه با موضوع مدیریت استراتژیك به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق کامل درباره مدیریت به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق کامل درباره مدیریت به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق کامل درباره مدیریت به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق کامل درباره برنامه ریزی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق کامل درباره برنامه ریزی به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق کامل درباره برنامه ریزی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق تعامل برنامه ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و طراحی آموزشی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق تعامل برنامه ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و طراحی آموزشی به فرمت ورد و قابل ویرایش
تعامل برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و طراحی آموزشی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق تعامل انتقال فناوری و توسعه در كشورهای در حال توسعه به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق تعامل انتقال فناوری و توسعه در كشورهای در حال توسعه به فرمت ورد و قابل ویرایش
تعامل انتقال فناوری و توسعه در كشورهای در حال توسعه

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با موضوع تعالی سازمانی، از دیدگاه مولانا به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با موضوع تعالی سازمانی، از دیدگاه مولانا به فرمت ورد و قابل ویرایش
تعالی سازمانی، از دیدگاه مولانا

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با عنوان تعارض و ناکامی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با عنوان تعارض و ناکامی به فرمت ورد و قابل ویرایش
تعارض و ناکامی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با عنوان تعارض سازمانی: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با عنوان تعارض سازمانی: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض به فرمت ورد و قابل ویرایش
تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با عنوان تطابق مدیر ارشد اجرایی موسسه و تئوری نمایندگی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با عنوان تطابق مدیر ارشد اجرایی موسسه و تئوری نمایندگی به فرمت ورد و قابل ویرایش
تطابق مدیر ارشد اجرایی موسسه و تئوری نمایندگی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با عنوان تصمیم گیری و حل مساله به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با عنوان تصمیم گیری و حل مساله به فرمت ورد و قابل ویرایش
تصمیم گیری و حل مساله

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق درباره تحلیل سیتمی - پیچیدگی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق درباره تحلیل سیتمی - پیچیدگی به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق درباره تحلیل سیتمی پیچیدگی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق تجزیه و تحلیل سیستم ها به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق تجزیه و تحلیل سیستم ها به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق تجزیه و تحلیل سیستم ها به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق تاریخچه مشاوره مدیریت به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق تاریخچه مشاوره مدیریت به فرمت ورد و قابل ویرایش
تحقیق تاریخچه مشاوره مدیریت به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پاورپوینت مدیریت تیم ها

پاورپوینت مدیریت تیم ها
پاورپوینت مدیریت تیم ها

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت مدیریت موثر وقت

پاورپوینت مدیریت موثر وقت
پاورپوینت مدیریت موثر وقت

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت با موضوع مدیریت استراتژی با کارت امتیازی متوازن (BSC)

پاورپوینت با موضوع  مدیریت استراتژی با کارت امتیازی متوازن (BSC)
پاورپوینت با موضوع مدیریت استراتژی با کارت امتیازی متوازن (BSC) شامل 6 بخش اصلی بخش اول دلایل و ضرورت‌های سنجش عملکرد بخش دوم كارت امتیازی متوازن(BSC) چیست؟ بخش سوم كارت امتیازی متوازن، سیستمی برای مدیریت استراتژیك بخش چهارم سازمانهای استراتژی محور SFO بخش پنجم فرآیند طراحی و استقراركارت امتیازی متوازن بخش ششم نمونه‌هایی از نقشه است

توضیحات بیشتر

دانلود 97,500 تومان

پاورپوینت مداخله در بحران

پاورپوینت مداخله در بحران
پاورپوینت مداخله در بحران

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت مدیریت مشارکتی

پاورپوینت مدیریت مشارکتی
پاورپوینت مدیریت مشارکتی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت مدیریت زمان

پاورپوینت مدیریت زمان
پاورپوینت مدیریت زمان

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت مدیریت زمان (مدیریت امور بازاریابی یا مدیریت هر واحد دیگر)

پاورپوینت مدیریت زمان (مدیریت امور بازاریابی یا مدیریت هر واحد دیگر)
پاورپوینت مدیریت زمان (مدیریت امور بازاریابی یا مدیریت هر واحد دیگر)

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت دوره مدیریت کسب و کار

پاورپوینت دوره مدیریت کسب و کار
پاورپوینت دوره مدیریت کسب و کار

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

سیستم های اطلاعات مدیریت (مدل سازی اطلاعات)

سیستم های اطلاعات مدیریت (مدل سازی اطلاعات)
سیستم های اطلاعات مدیریت ( مدل‌سازی اطلاعات)

توضیحات بیشتر

دانلود 62,400 تومان

سیستم های اطلاعات مدیریت

سیستم های اطلاعات مدیریت
سیستم های اطلاعات مدیریت

توضیحات بیشتر

دانلود 33,800 تومان

جزوه مدیریت مالی 1

جزوه مدیریت مالی 1
جزوه مدیریت مالی 1

توضیحات بیشتر

دانلود 88,400 تومان

پاورپوینت ریزمغذیها Micronutrients در 18 اسلاید

پاورپوینت ریزمغذیها Micronutrients در 18 اسلاید
پاورپوینت ریزمغذیها Micronutrients در 18 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 20,800 تومان

پاورپوینت بررسی و معرفی انواع ریسک ها در بانک در 31 اسلاید

پاورپوینت بررسی و معرفی انواع ریسک ها در بانک در 31 اسلاید
پاورپوینت  بررسی و معرفی انواع ریسک ها در بانک در 31 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 20,800 تومان

سیستمهای اطلاعات مدیریت

سیستمهای اطلاعات مدیریت
سیستمهای اطلاعات مدیریت

توضیحات بیشتر

دانلود 28,600 تومان

پاورپوینت تدوین خط مشی و روش اجرایی در الگوی اعتباربخشی

پاورپوینت تدوین خط مشی و روش اجرایی در الگوی اعتباربخشی
پاورپوینت تدوین خط مشی و روش اجرایی در الگوی اعتباربخشی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت سامانه های مدیریت دانش

پاورپوینت سامانه های مدیریت دانش
فایل پاورپوینت با موضوع سامانه های مدیریت دانش با پسوند pptxدرقالب 56 اسلاید و قابل ویرایش است این محصول دارای ویژگی های ذیل می باشد فونت استاندارد افکت نمایش ترنزیشن عکس

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

پاورپوینت درس اقتصاد خرد

پاورپوینت درس اقتصاد خرد
پاورپوینت درس اقتصاد خرد تهیه کننده اسلاید محسن نقدی فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 215 اسلاید حجم فایل zip 17 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پرسش نامه ساختار سازمانی

پرسش نامه ساختار سازمانی
پرسش نامه ساختار سازمانی ( برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بررسی ساختار سازمانی شركت بهره برداری و ارایه پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب فایل اصلی پرسش نامه DOC حجم فایل 228 کیلو بایت تعداد کل صفحات 18 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پرسش نامه Just In Time

پرسش نامه Just In Time
پرسش نامه Just In Time ( برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت پژوهش مطالعه وضعیت فعلی انبارها وامكان سنجی برای حركت به سوی Just In Time)) فایل اصلی پرسش نامه DOC حجم فایل 100 KB تعداد کل صفحات 5 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پرسش نامه سیستم ارزشیابی عملكرد كاركنان

پرسش نامه سیستم ارزشیابی عملكرد كاركنان
پرسش نامه سیستم ارزشیابی عملكرد كاركنان ( برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت پژوهشی سیستم ارزشیابی عملكرد كاركنان در شركت برق از دیدگاه مدیران و كاركنان فایل اصلی پرسش نامه DOC حجم فایل 184KB تعداد کل صفحات 5 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

مدیریت آموزشی تئوری، تحقیق و کاربرد ارائه فصل سوم و نیمه های فصل چهارم

مدیریت آموزشی تئوری، تحقیق و کاربرد ارائه فصل سوم و نیمه های فصل چهارم
ارتباط تئوری و مدیریت تئوری خوب که تصویر دقیقی از واقعیات، مثلا ساختار و پویایی سازمان ها به ما می دهد، ابزار مفیدی برای درک، پیش‌بینی و کنترل وقایع می‌شود فرآیندی که روایی تئوری را از طریق مشاهدات، آزمایشات و اثبات فرضیات به معرض قضاوت می گذارد، تحقیق نامیده می شود در حقیقت، تئوری یک چارچوب مفهومی و اساس مطالعات تجربی (تحقیق) محسوب می گردد

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان

پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان
پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان ( برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان) فایل اصلی پرسش نامه DOC حجم فایل 290KB تعداد کل صفحات 5 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پرسشنامه ارتباط مدل تعالی EFQM وکارت امتیازی متوازن BSC

پرسشنامه ارتباط مدل تعالی EFQM وکارت امتیازی متوازن BSC
پرسشنامه ارزیابی میزان ارتباط زیرمعیارها ی مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن BSC (برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تحلیل ارتباط مدل تعالی EFQM و کارت امتیازی متوازن BSC ) فایل اصلی پرسش نامه Excel حجم فایل 30KB تعداد کل صفحات 4 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پرسشنامه تاثیر بررسی تاثیر آموزش در كارآیی كاركنان

پرسشنامه تاثیر بررسی تاثیر آموزش در كارآیی كاركنان
پرسشنامه تاثیر بررسی تاثیر آموزش در كارآیی كاركنان فایل اصلی پرسش نامه DOC حجم فایل 290KB تعداد کل صفحات 2 صفحه تعداد سوالات 22

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پرسشنامه تاثیر اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات

پرسشنامه تاثیر اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات
پرسشنامه تاثیر اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات ( برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات ) فایل اصلی پرسش نامه DOC حجم فایل 290KB تعداد کل صفحات 7 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نهادهای مالی واسطه ای رابط

نهادهای مالی واسطه ای رابط
تولید تابعی ازعوامل گوناگون بوده یکی ازآنها سرمایه یا منابع مالی است

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

قوانین و نهادهای نظارتی در بازار سرمایه

قوانین و نهادهای نظارتی در بازار سرمایه
فصل قوانین و نهادهای نظارتی در بازار سرمایه در کتاب یازارها و نهادهای مالی از محمد شبانی

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

پاورپوینت تولید ناب و چابک برای کارهای در حال پیشرفت

پاورپوینت تولید ناب و چابک برای کارهای در حال پیشرفت
پاورپونت مربوط به درس مدیریت عملیات مربوط به تولید ناب و چابک بر اساس مقاله

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

بازاریابی؟ واقعا؟

بازاریابی؟ واقعا؟
چرا با وجودی که تبلیغ زیادی کردم نتیجه دلخواهم حاصل نشد؟ به نظر میرسد راه شرکت های موفق را رفتم ولی چرا نتیجه ای که میخواسنم را نگرفتم؟

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

سیستم آشنا سازی و جامعه پذیری

سیستم آشنا سازی و جامعه پذیری
یکی از مباحث مربوط به منایع انسانی سیستم جامعیت پذیری و اشنا سازی میباشد که در کتاب های مدیریت منابع انسانی به چشم می خورد

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

دانلود انواع تشبیه طنز در غزلیات حافظ (تحقیق کامل)

دانلود انواع تشبیه طنز در غزلیات حافظ (تحقیق کامل)
انواع تشبیه طنز در غزلیات حافظ انواع تشبیه طنز در غزلیات حافظ انواع تشبیه طنز در غزلیات حافظ

توضیحات بیشتر

دانلود 97,500 تومان

ترجمه مقاله تعامل برند مصرف کننده و جنبه اجتماعی آن بر رسانه های اجتماعی مبتنی بر برند: چگونه آنها به وفاداری به برند کمک می کنند؟

ترجمه مقاله تعامل برند مصرف کننده و جنبه اجتماعی آن بر رسانه های اجتماعی مبتنی بر برند: چگونه آنها به وفاداری به برند کمک می کنند؟
تعداد صفحات ترجمه این مقاله 22 صفحه و در قالب ورد است فایل دانلودی پس از خرید در فرمت زیپ است که شامل فایل اصلی مقاله به زبان انگلیسی، فایل ترجمه در قالب ورد و پی دی اف است

توضیحات بیشتر

دانلود 52,000 تومان

ترجمه مقاله یادگیری گروه کوچک با بازی در موزه ها: تاثیرات تعاملی بودن بعنوان واسطه تفاوت های فرهنگی

ترجمه مقاله یادگیری گروه کوچک با بازی در موزه ها: تاثیرات تعاملی بودن بعنوان واسطه تفاوت های فرهنگی
ترجمه این مقاله 20صفحه است و در فرمت ورد است فایل زیپ خریداری شده شامل فایل ورد، پی دی اف و فایل اصلی به زبان انگلیسی است چکیده انگلیسی و ترجمه آن به زبان فارسی در زیر آمده است

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان