کافه مقاله

کافه مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته فرم و مستندات

نمونه متن قرارداد حق التدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد حق التدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد حق التدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد حسابرسی مالیاتی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد حسابرسی مالیاتی به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد حسابرسی مالیاتی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد حروفچینی كتاب به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد حروفچینی كتاب به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد حروفچینی كتاب حروف چینی کتاب چاپ کتاب

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد جعاله به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد جعاله به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد جعاله جعاله چیست جاعل کیست تعریف جعاله و جاعل انواع جاعل

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد جعاله تعمیر مسكن بانك قرارداد جعاله چیست تعریف جعاله معنی جعاله جعاله و انواع آن

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تولید قطعه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تولید قطعه به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تولید قطعه

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تولید درس الكترونیكی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تولید درس الكترونیكی به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تولید درس الكترونیكی تولید درس الكترونیكی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تولید قطعه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تولید قطعه به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد تولید قطعه به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی (وارد كننده انحصاری- توزیع كننده انحصاری) به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی (وارد كننده انحصاری- توزیع كننده انحصاری) به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه قرارداد توزیع اتاق بازرگانی بین المللی (وارد كننده انحصاری توزیع كننده انحصاری)

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد توجیهی سازمان حسابرسی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد توجیهی سازمان حسابرسی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد توجیهی سازمان حسابرسی به فرمت ورد و قابل ویرایش قرارداد توجیهی قرارداد توجیهی چیست تعریف قرارداد توجیهی نمونه قرارداد توجیهی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تكریب به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تكریب به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تكریب تکریب چیست معنای تکریب شرایط تکریب تفاوت تکریب انواع تکریب

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تغییرات و تعمیرات به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تغییرات و تعمیرات به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تغییرات و تعمیرات قرارداد تغییرات و تعمیرات شرکت قرارداد تغییرات و تعمیرات کارخانه

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تعویض قطعه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تعویض قطعه به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تعویض قطعه تعویض قطعه شرکت شرایط قرارداد تعویض قطعه نمونه قرارداد تعویض قطعه

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تدوین كتاب به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تدوین كتاب به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تدوین كتاب تدوین کتاب شرایط تدوین کتاب قرارداد نویسندگی کتاب

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تدریس 1 به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تدریس 1 به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد تدریس 1 به فرمت ورد و قابل ویرایش قرارداد تدریس شرایط تدریس شرایط مدرس دانشگاه آزاد

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تدریس 2 به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تدریس 2 به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد تدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش قرارداد تدریس تدریس در دانشگاه قرارداد تدریس در دانشگاه آزاد قرارداد تدریس مدارس غیرانتفاعی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تدریس متن قرارداد تدریس قرارداد تدریس دانشگاه آزاد قرارداد تدریس مدارس غیرانتفاعی قرارداد تدریس سازمان دولتی قرارداد تدریس سازمان خصوصی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تخریب به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تخریب به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تخریب تخریب ساختمان قرارداد تخریب کلنگی شرایط قرارداد تخریب قیمت قرارداد تخریب

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تحقیقات صنعتی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تحقیقات صنعتی به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تحقیقات صنعتی تحقیقات صنعتی چیست نمونه قرارداد تحقیقات صنعتی موضوعات قرارداد تحقیقات صنعتی پروپوزال قرارداد تحقیقات صنعتی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تامین اتومبیل به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تامین اتومبیل به فرمت ورد و قابل ویرایش
قــرارداد تامین اتومبیل اجاره ماشین کرایه ماشین اجاره ماشین عروس کرایه ماشین در تهران

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تامین نیروی کارگری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تامین نیروی کارگری به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تأمین نیروی کارگری تامین کارگر تامین کارفرما جقوق کارگر و کارفرما

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تاسیسات برقی و انجام امور الکترونیکی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تاسیسات برقی و انجام امور الکترونیکی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد تأسیسات برقی و انجام امور الکترونیکی به فرمت ورد و قابل ویرایش تأسیسات برقی قرارداد برقکاری ساختمان پیمانکاری برق ساختمان ساختمان سازی برقی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تابلو برق به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تابلو برق به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تابلو برق نمونه قرارداد تابلو برق تابلو برق چیست نصب و راه اندازی تابلو برق تعریف تابلو برق خرید تابلو برق

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پیش فروش منزل، خانه، آپارتمان، ویلا و ... به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پیش فروش منزل، خانه، آپارتمان، ویلا و ... به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد پیش فروش منزل ، خانه ، آپارتمان ، ویلا و به فرمت ورد و قابل ویرایش پیش فروش ویلا پیش فروش آپارتمان پیش فروش شرایط ویژه پیش فروش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پیمانکاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پیمانکاری به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد پیمانکاری عملیات Grinding عملیات Grinding چیست تعریف عملیات Grinding عملیات roller Adjusment جهت جبران کاهش قطر رینگ

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پیمانکاری نظافت به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پیمانکاری نظافت به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد پیمانکاری نظافت نظافت ساختمان نظافت کار ساختمان جذب تمیزکاری ساختمان نظافت کار ساختمان جذب نظافت کار

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پیمانکاری نظافت به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پیمانکاری نظافت به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد پیمانکاری نظافت نظافت ساختمان نظافت کار ساختمان جذب تمیزکاری ساختمان نظافت کار ساختمان جذب نظافت کار

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا قرارداد پیمانکاری نمونه قرارداد پیمانکار پیمانکار ساختمان شرایط پیمانکاری ساختمان پیمانکار کیست تعریف پیمانکار شرایط پیمانکار ایده آل

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پیمانکاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پیمانکاری به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد پیمانکاری

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پیمانکاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پیمانکاری به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد پیمانکاری نمونه قرارداد پیمانکاری پیمانکاری ساختمان پیمانکاری نرم افزاری و سخت افزاری پیمانکری برنامه نویسی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پیمان مدیریت فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پیمان مدیریت فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد پیمان مدیریت فرمت ورد و قابل ویرایش قرارداد پیمانکاری نمونه قرارداد پیمانکاری چیست تعریف پیمانکاری

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد انجام پیمان و پیمان کاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد انجام پیمان و پیمان کاری به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد انجام پیمان و پیمان کاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد پشتیبانی قرارداد پشتیبانی نرم افزار قرارداد پشتیبانی شرکت قرارداد پشتیبانی برنامه نویسی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پست مستقیم به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پست مستقیم به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد پست مستقیم به فرمت ورد و قابل ویرایش پست مستقیم در شرکت پست مستقیم در اداره پست مستقیم در فروش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد اجرای طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد اجرای طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به فرمت ورد و قابل ویرایش
اجرای طرح پژوهشی اجرای طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اجرای طرح پژوهشی دانشگاه دولتی تعریف اجرای طرح پژوهشی پروپوزال اجرای طرح پژوهشی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پروژه پژوهشی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پروژه پژوهشی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد پروژه پژوهشی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید كارگاه/ شركت به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید كارگاه/ شركت به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید كارگاهشركت پرداخت پاداش در شرکت قوانین پرداخت پاداش کارکنان

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پارتیشن به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پارتیشن به فرمت ورد و قابل ویرایش
پارتیشن چیست قرارداد پارتیشن نمونه قرارداد پارتیشن بندی پروژه پارتیشن بندی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شركت به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شركت به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد بیمه حوادث گروهی یك شركت به فرمت ورد و قابل ویرایش بیمه گروهی شرکت بیمه نمونه قرارداد بیمه

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

متن قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکا به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکا به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء متن قرارداد صنایع پتروشیمی نمونه قرارداد صنایع پتروشیمی نمونه قرارداد شرکت میتسوئی آدرس سایت شرکت میتسوئی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد بتن ریزی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد بتن ریزی به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد بتن ریزی بتن چیست بتن آماده بتن ریزی چیست تعریف بتن ریزی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد آمـوزشگاه ها برای خدمات آموزشی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد آمـوزشگاه ها برای خدمات آموزشی به فرمت ورد و قابل ویرایش
قــرارداد آمـوزشگــاه هــا نمونه قرارداد آموزشگاه متن قرارداد ها

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

نمونه متن قرارداد آموزشی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد آموزشی به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد آموزش نمونه قرارداد آموزش قرارداد آموزشی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد آسفالت و نگهداری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد آسفالت و نگهداری به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد آسفالت نگهداری از آسفالت نکات آسفالت آسفالت خوب ویژگی های آسفالت ایده آل

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد آسانسور، نصب نگهدار و پشتیبانی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد آسانسور، نصب نگهدار و پشتیبانی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد آسانسور ، نصب نگهدار و پشتیبانی به فرمت ورد و قابل ویرایش آسانسور قرارداد آسانسور نصب آسانسور نگهداری از آسانسور نکات نگهداری از آسانسور

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت طراحی سایت قیمت طراحی سایت نمونه کار طراحی سایت تعریف قرارداد طراحی سایت

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد اقاله به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد اقاله به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد اقاله اقاله چیست تعریف اقاله متن قرارداد اقاله نمونه متن قرارداد اقاله

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد اعطای نمایندگی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد اعطای نمایندگی به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد اعطای نمایندگی قرارداد نمایندگی نمایندگی شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات عاملیت فروش محصولات نمایندگی فروش چیست

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات شرکت به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات شرکت به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات شرکت عامل فروش اعطای نمایندگی فروش توزیع محصولات شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان