کافه مقاله

کافه مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی 23 ص

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی 23 ص
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی 23 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت هومهر 60

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت هومهر 60
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت هومهر 60

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری 3 کار و دانش 24 ص

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری 3 کار و دانش 24 ص
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری 3 کارو دانش 24 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری 17 ص

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری 17 ص
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری 17 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی حساب سازان جنوب

دانلود گزارش کارآموزی حساب سازان جنوب
دانلود گزارش کارآموزی حساب سازان جنوب

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی تابلوهای برق راه آهن

دانلود گزارش کارآموزی تابلوهای برق راه آهن
دانلود گزارش کارآموزی تابلوهای برق راه آهن

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی 43 ص

دانلود گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی 43 ص
دانلود گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی 43 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی ایران خودرو رشته مکانیک

دانلود گزارش کارآموزی ایران خودرو رشته مکانیک
دانلود گزارش کارآموزی ایران خودرو رشته مکانیک

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی اسانس گیری

دانلود گزارش کارآموزی اسانس گیری
دانلود گزارش کارآموزی اسانس گیری

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد 27 ص

دانلود گزارش کارآموزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد 27 ص
دانلود گزارش کارآموزی اداره ثبت واسنادواملاک مشهد 27 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی 95 ص

دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی 95 ص
دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی 95 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی عمران 73 ص

دانلود گزارش کارآموزی عمران 73 ص
دانلود گزارش کارآموزی 73 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی - واحد اسید استیک 35 ص

دانلود گزارش کارآموزی - واحد اسید استیک 35 ص
دانلود گزارش کارآموزی واحد اسید استیک 35 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی - مراحل داشت و برداشت گندم (آفات، بیماریها و علف های هرز 27 ص)

دانلود گزارش کارآموزی - مراحل داشت و برداشت گندم (آفات، بیماریها و علف های هرز 27 ص)
دانلود گزارش کارآموزی مراحل داشت و برداشت گندم (آفات، بیماری‌ها و علف های هرز 27 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی - كنجاله - خط تولید حلوا شكری 14 ص

دانلود گزارش کارآموزی - كنجاله - خط تولید حلوا شكری 14 ص
دانلود گزارش کارآموزی كنجاله خط تولید حلوا شكری 14 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی - زراعت سویا 31 ص

دانلود گزارش کارآموزی - زراعت سویا 31 ص
دانلود گزارش کارآموزی زراعت سویا 31 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی - رنگ - كارخانه رنگ پودی سمند آرا 69 ص

دانلود گزارش کارآموزی - رنگ - كارخانه رنگ پودی سمند آرا 69 ص
دانلود گزارش کارآموزی رنگ كارخانه رنگ پودی سمند آرا 69 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی بوعلی سینا 30ص

دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی بوعلی سینا 30ص
دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی بوعلی سینا 30ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه 111 ص

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه 111 ص
دانلود گزارش کارآموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه 111 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی 41 ص

دانلود گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی 41 ص
دانلود گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی 41 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات کامپیوتر

دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات کامپیوتر
دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات کامپیوتر

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کار آموزی كشاورز - اداره حفظ نباتات استان فارس 69 ص

دانلود گزارش کار آموزی كشاورز - اداره حفظ نباتات استان فارس 69 ص
دانلود گزارش کار آموزی كشاورز اداره حفظ نباتات استان فارس 69 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی

دانلود گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی
دانلود گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کار آموزی احداث داروخانه 11 ص

دانلود گزارش کار آموزی احداث داروخانه 11 ص
دانلود گزارش کار آموزی احداث داروخانه 11 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کار آموزی - آزمایشگاه كنترل كیفیت - شرکت داروسازی تهران دارو 63 ص

دانلود گزارش کار آموزی - آزمایشگاه كنترل كیفیت - شرکت داروسازی تهران دارو 63 ص
دانلود گزارش کار آموزی آزمایشگاه كنترل كیفیت شرکت دارو سازی تهران دارو 63 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص

دانلود گزارش كارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص
دانلود گزارش كارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كاراموزی پیمانكاری 40 ص

دانلود گزارش كاراموزی پیمانكاری 40 ص
دانلود گزارش كاراموزی پیمانكاری 40 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی - رنگسازی (مهندسی شیمی) 92 ص

دانلود گزارش كارآموزی - رنگسازی (مهندسی شیمی) 92 ص
دانلود گزارش كارآموزی رنگ سازی (مهندسی شیمی) 92 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی کامپیوتر - اداره مخابرات شهرستان آزادشهر 56 ص

دانلود گزارش كارآموزی کامپیوتر - اداره مخابرات شهرستان آزادشهر 56 ص
دانلود گزارش كارآموزی کامپیوتر اداره مخابرات شهرستان آزادشهر 56 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی واحد تولیدی – پرورش و تكثیر گلهای فصلی (گلهای فضلی آزاد) (رشته كشاورزی) 40 ص

دانلود گزارش كارآموزی واحد تولیدی – پرورش و تكثیر گلهای فصلی (گلهای فضلی آزاد) (رشته كشاورزی) 40 ص
دانلود گزارش كارآموزی واحد تولیدی – پرورش و تكثیر گلهای فصلی (گلهای فضلی آزاد) (رشته كشاورزی) 40 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی نرم افزار کامپیوتر موضوع آشنایی با مفاهیم اولیه پست الکترونیک کار با نامه ها 47 ص

دانلود گزارش کارآموزی نرم افزار کامپیوتر موضوع آشنایی با مفاهیم اولیه پست الکترونیک کار با نامه ها 47 ص
دانلود گزارش كارآموزی نرم افزار كامپیوتر موضوع آشنایی با مفاهیم اولیه پست الكترونیك كار با نامه ها 47 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی مکانیک

دانلود گزارش کارآموزی مکانیک
دانلود گزارش كارآموزی مكانیك سیدمحسن بهشتی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی معماری میراث فرهنگی

دانلود گزارش كارآموزی معماری میراث فرهنگی
دانلود گزارش كارآموزی معماری میراث فرهنگی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی كامپیوتر سایت كامپیوتر آموزش عالی سجاد 6 ص

دانلود گزارش كارآموزی كامپیوتر سایت كامپیوتر آموزش عالی سجاد  6 ص
دانلود گزارش كارآموزی كامپیوتر سایت كامپیوتر آموزش عالی سجاد 6 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 20 ص

دانلود گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 20 ص
دانلود گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 20 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی كارخانه واگن پارس 44ص

دانلود گزارش كارآموزی كارخانه واگن پارس 44ص
دانلود گزارش كارآموزی كارخانه واگن پارس 44ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی عیب یابی موتورهای DC

دانلود گزارش كارآموزی عیب یابی موتورهای DC
دانلود گزارش كارآموزی عیب یابی موتورهایDC 55 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی عمران 20 ص

دانلود گزارش كارآموزی عمران 20 ص
دانلود گزارش كارآموزی عمران 20 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی شهرداری شیروان

دانلود گزارش كارآموزی شهرداری شیروان
دانلود گزارش كارآموزی شهرداری شیروان

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی شركت صنعتی كوشا – پرسكاری 20 ص

دانلود گزارش كارآموزی شركت صنعتی كوشا – پرسكاری 20 ص
دانلود گزارش كارآموزی شركت صنعتی كوشا – پرسكاری 20 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی سد و نیروگاه كارون 3

دانلود گزارش كارآموزی سد و نیروگاه كارون 3
دانلود گزارش كارآموزی سد و نیروگاه كارون 3

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی تولید انواع لوله های چدنی در كارخانه پارس متال 25 ص

دانلود گزارش كارآموزی تولید انواع لوله های چدنی در كارخانه پارس متال 25 ص
دانلود گزارش كارآموزی تولید انواع لوله های چدنی در كارخانه پارس متال 25 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی تسهیلات خطوط ریلی برای مسافران ناتوان 31ص

دانلود گزارش کارآموزی تسهیلات خطوط ریلی برای مسافران ناتوان 31ص
دانلود گزارش كارآموزی تسهیلات خطوط ریلی برای مسافران ناتوان 31ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش کارآموزی الکترونیک

دانلود گزارش کارآموزی الکترونیک
دانلود گزارش کارآموزی الکترونیک

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی آشنایی با روتر و نقش آن درشبكه

دانلود گزارش كارآموزی آشنایی با روتر و نقش آن درشبكه
دانلود گزارش كارآموزی آشنایی با روتر و نقش آن درشبكه

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی آشنایی با انواع قطعات كامپیوتر و كاربرد آن 55 ص

دانلود گزارش كارآموزی آشنایی با انواع قطعات كامپیوتر و كاربرد آن 55 ص
دانلود گزارش كارآموزی آشنایی با انواع قطعات كامپیوتر و كاربرد آن 55 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی تامین اجتماعی 40 ص

دانلود گزارش كارآموزی تامین اجتماعی 40 ص
دانلود گزارش كارآموزی تأمین اجتماعی 40 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی عمران همراه با عکس 49 ص

دانلود گزارش كارآموزی عمران همراه با عکس 49 ص
دانلود گزارش كارآموزی (عمران) همراه با عکس 49 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود گزارش كارآموزی (عمران) سیستم حرارتی 29 ص

دانلود گزارش كارآموزی (عمران) سیستم حرارتی 29 ص
دانلود گزارش كارآموزی (عمران) سیستم حرارتی 29 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان